Smärta i ländryggen är en alltför vanlig källa till obehag och lidande för många människor. Även om det finns ett antal olika orsaker, är den vanligaste orsaken till smärta i nedre delen av ryggen dålig hållning eller felaktiga lyfttekniker. Men andra saker som ålder, genetik och träning kan också bidra till smärta i nedre delen av ryggen, vilket gör det svårt att hitta den exakta orsaken utan att konsultera en läkare.

Hitta orsaken

För att framgångsrikt kunna behandla din ländryggssmärta är det viktigt att först identifiera grundorsaken. Det innebär att du måste göra en noggrann undersökning med din läkare eller sjuksköterska. Det kan innebära att en fullständig sjukdomshistoria måste tas, att eventuella nyligen genomförda skador eller infektioner måste tittas på samt att tester som t.ex. Röntgen eller MR-skanning vid behov. Med en korrekt diagnos i handen kan du sedan diskutera vilka behandlingar som bäst passar dina behov.

Behandlingar för smärta i nedre delen av ryggen

När källan till smärtan har identifierats och behandlingsalternativ diskuterats med din läkare, finns det många olika vägar du kan ta för att hantera dina symtom. Dessa inkluderar icke-kirurgiska metoder som vila, träningsprogram, värme-/förkylningsterapi och medicinering; minimera risken för ytterligare skador genom att undvika aktiviteter som ökar smärtan eller obehaget, och slutligen kirurgiskt ingripande när det är lämpligt. Behandla smärta och ont i korsryggen här.

Vila och avslappning

Att få tillräckligt med vila är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att hantera symtomen på ländryggssmärta. Att ta regelbundna pauser från aktiviteter, använda en kudde för att stödja nedre delen av ryggen när du sitter eller ligger ner och att undvika all aktivitet som ökar obehag är alla viktiga komponenter som kan bidra till att minska smärtnivåerna.

Träningsprogram

Ett korrekt skräddarsytt träningsprogram kan vara mycket effektivt för att hantera smärta i nedre delen av ryggen. Träningar som simning, yoga och pilates kan stärka kärnmuskulaturen och bidra till att förbättra hållning och flexibilitet, medan aeroba övningar som t.ex. promenader eller cykling är bra för att öka cirkulationen i området och minska smärtan.