Radon kan endast upptäckas genom mätning och exponering för höga nivåer av radon under en längre tid kan öka risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 500 fall av lungcancer i Sverige varje år orsakas av radon. För att minimera risken är det därför viktigt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det omkring 400 000 bostäder i Sverige som har en högre radonhalt än 200 bq/m3. För att mäta radonhalten på ett tillförlitligt sätt rekommenderas en långtidsmätning som sträcker sig över minst 60 dagar under eldningsperioden (1 oktober till 30 april). Genom att beställa radondosor för din villa, lägenhet eller arbetsplats och placera ut dem enligt anvisningarna kan du enkelt utföra mätningen själv. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna och efter ungefär en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om radonhalten är förhöjd eller inte.

Det kan vara lämpligt att utföra en radonmätning i följande situationer:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad
  • Vid om- eller tillbyggnation av en befintlig bostad
  • Efter ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
  • Vid nybyggnation, särskilt om husgrunden inte har byggts tillräckligt tätt mot marken
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen
  • Om du misstänker att det kan finnas förhöjda radonnivåer i bostaden.

Om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3 är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder. För att lösa problemet är det viktigt att hitta orsaken och vidta åtgärder som exempelvis att öka luftomsättningen, täta eller isolera. Om radonet finns i hushållsvattnet kan det tas bort genom att lufta vattnet eller använda ett kolfilter.

Har du koll på vad du och dina barn andas in? Det är lätt att utföra en radonmätning själv! Beställ radon mätning här!

Relaterad information
Bestellen radonmessung