Hösten har anlänt och det markerar även starten på radonmätningssäsongen. Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som uppstår när uran bryts ner i marken. Gasen kan tränga in i ditt hem genom sprickor och öppningar och sedan samlas inomhus. Den största faran med radon är dess radioaktiva egenskaper. När radon sönderfaller, avger det radioaktiv strålning som kan vara skadligt för människors hälsa.

Långvarig exponering för förhöjda radonnivåer i inomhusmiljön ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 lungcancerfall årligen i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

För att få en exakt uppfattning om radonhalterna i ditt hem är det bäst att mäta över en längre tidsperiod. Långtidsmätningar som sträcker sig i minst två månader ger det mest pålitliga resultatet och ett årsmedelvärde.

Under hösten tillbringar vi normalt mer tid inomhus på grund av det kalla vädret. Det innebär att vi har ökad exponering för radon under denna period. När vintern närmar sig blir det svårare att vädra ut ditt hem genom att öppna fönster och dörrar. Därför är hösten den perfekta tiden att mäta radon och vidta åtgärder om det behövs, så att du kan säkerställa en säker inomhusmiljö under de kommande kalla månaderna.

Att mäta radon i ditt hem är enkelt och kostnadseffektivt. Du kan beställa mätdosor från ackrediterade laboratorier och företag och placera dem i olika rum enligt medföljande instruktioner.

Efter avslutad mätperiod returnerar du mätdosorna för analys. Efter ungefär en vecka kommer du få en mätrapport som indikerar om dina radonnivåer är inom säkra gränser eller om de är förhöjda. Om radon mätning visar att dina radonnivåer är för höga, är det viktigt att vidta åtgärder för att minska dem.

Hösten är den ideala tiden att mäta radon på för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Genom att vara medveten om och ta itu med radon kan du skydda dig själv och din familj från en potentiell hälsorisk. Tveka inte att genomföra en radonmätning i ditt hem i höst och njut av säkerheten i en hälsosam inomhusmiljö under kommande månader.


Relaterad information
Radonmessungen für Arbeitsplätze
Radonmessungen für Arbeitsplätze sind entscheidend, um die Gesundheit aller Mitarbeiter zu schützen. Da Radon eine ernsthafte Gefahr darstellen kann, ist es wichtig, die Radonkonzentrationen in Innenräumen regelmäßig zu überwachen. Mithilfe von Radonmessungen können erhöhte Radonwerte frühzeitig erkannt und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung ergriffen werden. Arbeitsplätze, die in Deutschlands Vorsorgegebiete liegen, unterliegen sogar der Radon Messpflicht.