Balingsta kvarn

Balingsta kvarn, en holländare som slutade göra tjänst 1898, står ännu kvar i nära nog oförändrat skick sedan den övergavs.Visning för grupper eller skolklasser, kontakta Olle Wilson tel. 711 36 03 alt. 070-538 13 18.

Färdvägar

Bil
Lännavägen (väg 259), avtag Balingsta allé. Parkeringsplats finns vid Balingsta gård. Därifrån c:a 10 min promenad. Gå längs stallet och ridhuset, därifrån syns kvarnen.

Cykel
Färdväg enligt ovan. Cykelbana finns från Huddinge C via Sjödalen eller Kommunalvägen.

Buss
Buss 709 från Huddinge station, hållplats Balingsta allé. Därifrån c:a 20 min promenad längs allén till Balingsta gård, passera där stall och ridhus, kvarnen syns då på andra sidan ängen.

Alternativt: Buss 744 till ändhållplatsen Balingsnäs. Därifrån c:a 30 min promenad. Först till Balingsta allé, därefter enligt beskrivning här ovan.

Toalett för besökare

Nej

Fler bilder samt kvarnens historia.