För att söka på sidan, använd den generella sökfunktionen på din läsare. 
Den återfinns vanligen under meny "Redigera/Sök på denna sida".
 För att söka nästa förekomst, klicka på Nästa i menyn. 
Om du inte ser en menyrad på läsaren, klicka Höger musknapp i övre delen av läsaren och kryssa för Menyrad.
Avlidna i Huddinge 1673 - 1920
Uppgifterna från Huddinge kyrkas dödsböcker har överförts till digital form av Gunnel Jacobsen, Gunilla Krohn och Gunnar Lyckner.
OBS! Det finns alltid risk för felaktigheter i kyrkböcker varför alla uppgifter bör dubbelkollas till exempel mot husförhörslängderna.
Döds-/be gravnings datum Förnamn Efternamn Titel Adress Anhörig/a Dödsorsak Dödsruna Födelse datum / ålder Socken/för samling, om annan än Huddinge Källa
/1674 1018 Erick   Lille son Glömstad Jon Nilsson         C:1
/1674 1122 Ingeborg Ingewalsdotter Sal. hustro Stora Olångsiö           C:1
/1674 1213 Brijta Pärsdotter h.  Under Wårby Smedens mor         C:1 
/1675 0000 Jöns Andersson Förlammat? Bösseskytt? Hoos Pär Jönsson i Kiästad           C:1
/1675 0000 Ingred   Gammal quinna Tegelbruket under Wårby         Barnfödd i Gestrikeland C:1
/1675 0124 Lars   Styfson Kohlartorpet under Wårby Kohlaren         C:1
/1675 0125 Karin Jonsd. Hustro Balesta?           C:1
/1675 0131 Anna   Hustro, moder Glömsta Son Jon Nilsson         C:1
/1675 0131 Erick   Legodreng Quarnströmen?           C:1
/1675 0131     Ett barn Quarnströmen?           C:1
/1675 0221     Wallgosse Wårby           C:1
/1675 0307     Spädt fosterbarn Altaretorpet         Tagit uthur staden C:1
/1675 0314 Erick Swensson Barn Steensätra       10 weckor   C:1
/1675 0314 Karin   Lilla dotter Wårby wreten Israöl          C:1
/1675 0320 ? Ingred Michelsdotter Dotter, h. Balestad Sal. Hustro Ragnil         C:1
/1675 0320 ? Ragnil   Sal. hustro Balestad           C:1
/1675 0328     Hustro Inhyses  wid S.L. Sågen           C:1
/1675 0407 Anna  Jönsdoter Pigan Lilla Kisala           C:1
/1675 0407     Lilla son Länna Erick         C:1
/1675 0418 Anna Hansdotter   Hästhagen           C:1
/1675 0418 Pär Larsson Pilt ? under Wårby       3 åhr   C:1
/1675 0502 Agneta Jönsdotter Quinna Inhyses hos Anders Larsson, Klockaren           C:1
/1675 0502 Jacob     Orretorpet           C:1
/1675 0502     Spädt barn Nytorpet Johan         C:1
/1675 0520 Oluf   Fattig man Fans döder på Stufusta wreten         Ifrån Troosa? C:1
/1675 0520     Fattig piga Dödh på Biörnkulla äng           C:1
/1675 0711 Margeta   Lilla dotter Länna Hans Matsson         C:1
/1675 0825 Kirstin   Lilla dotter Ringesätra Bern         C:1
/1675 1031 Malin Pädersdotter h. Ödesgiärde           C:1
/1675 Doca Trinitatis     Pijga Quarnwreten under Södra Lisma           C:1
/1676 0109 Lisbeth Eskilsdotter Hustro Mijlesteen           C:1
/1676 0130 Oluf Andersson? Lijtet barn Steentorpet           C:1
/1676 0130 Mats Larsson Tegelslagaren Apelwijken           C:1
/1676 0206 Karin Andersdotter Hustro Ågesta           C:1
/1676 0416 Jacob Hinricksson Försvarskarl Under Sundby           C:1
/1676 0416 Karin Matsdotter   Ågesta            C:1
/1676 0423 Hans Matsson   Länna            C:1
/1676 0723 Pär Hansson Lijtet barn Länna            C:1
/1676 0725 Kirstin Olufsdotter Hustro Norrby           C:1
/1676 0924 Anders   Son Steenstorpet Anders Mårtensson         C:1
/1677 0114 Anders Johansson Lille son Wårby tegelbruk Johan Jacobsson         C:1
/1677 0128 Anna Israölsdotter Hustru Brootorpet Matts Michelsson          C:1
/1677 0225 Lars Ericksson   Länna           C:1
/1677 0318 Gertrud Andersd. Lijtet pigobarn Juringe            C:1
/1677 0318 Margeta Carlsd. Lijten piga Oluf Pädersson i Ågesta         Barnfödd i Stockholm C:1
/1677 0325 Kirstin Simonsdotter Piga           Från Stockholm C:1
/1677 0401 Karin Andersdotter Liten piga Ågesta           C:1
/1677 0401 Margeta Andersdotter Hustro Wårby Tegelslagaren Johan Andersson Begrofs med twänne sina nyfödda små döttrar       C:1
/1677 0610 Maria Jonsdotter Lijtet barn Torpängen           C:1
/1677 0902 Gunil   Tiänstequinna Wista?         Barnfödd  i Wästergötland hwilkens föräldrers nampn man eij wiste C:1
/1677 0916 Johan Andersson Tegelslagare Wårby            C:1
/1677 0921 Hinrich Eskilsson   Stufwsta wreten ?           C:1
/1677 1104 Brijta   Lilla dotter Snättringe Anders Pärsson         C:1
/1678 0217 Karin   Dotter Torpängen Jon Erlandsson         C:1
/1678 0224 Ingewal Pädersson   Opsala           C:1
/1678 0317 Margareta N.N. Hustro, gammal tiänstequinna Wårby         Barnfödd i Österbotn C:1
/1678 0317 Lars Pärsson Lille son Länna Pär Hansson         C:1
/1678 0414 Karin N.N. Hustro, inhyses Brotorpet         Barnfödd i ? sochn C:1
/1678 0421 Botil Pädersdotter   Istorpet           C:1
/1678 0504 Kirstin Bertilsdotter   Norrby           C:1
/1678 0504     Litet barn   En båtsmans hustru, inhyses hos snickaren under Wåårby         C:1
/1678 0522 Nils? Pärsson Store skytten Kywreten           C:1
/1678 0609 Anna Jöransdotter Lilla dotter Kisala Jöran Matsson         C:1
/1678 0609 Karin Matsdotter Tiänstepiga Lilla Olångsiö           C:1
/1678 0609 Daniel Olufsson Lille son Brootorpet Oluf Olufsson         C:1
/1678 0811 Margreta Ericksdotter Gammal hustro, inhyses Stufusta Inhyses I Anders Nilssons torp under Stufusta         C:1
/1678 0825 Margreta Eskilsdotter g. piga           Från Finland C:1
/1678 0901 Erick   Lille son Steensätra Swen Ronalsson?         C:1
/1678 0901 Oluff   Lille son Opsala Pär Ingewalsson         C:1
/1678 0915 Pär  Pärsson Son Olångsiö Pär Larsson         C:1
/1678 0915 Margreta   Lilla dotter Stensätra Swen Ronalsson?         C:1
/1678 1027 Elisabeth   Styfdotter Wåårby Smeden Pär Oluffson         C:1
/1678 1208     Hustro Död i Ränneslätten En fattig soldat         C:1 
/1678 1208     Ryttare Död i ? ? Nytorpet under Wårby         ? C:1
/1679 0102 Kirstin   Hustro Södra Lisma         Barnfödd i Östergöthland i Linköping C:1
/1679 0125     Lijtet piltebarn Wåårby Amman          C:1
/1679 0126 Kirstin Hansdotter Lijten piga Stora Olångsiö           C:1
/1679 0302 Elisabeth   Dotter Norra Lisma Michel         C:1
/1679 0309 Clemet Ericksson Tegelslagaren Persen           C:1
/1679 0309 Johan Jacobsson   Brotorp?           C:1
/1679 0323 Sara Jacobsdotter Hustro Södra Lisma Skogsäng           C:1
/1679 0323     2 späda piltebarn Stufusta Peder Jönsson         C:1
/1679 0330     Lilla dotter Länna Pär Michelsson         C:1
/1679 0404 Lisbeth Christophersdotter Litet barn Persen           C:1
/1679 0418 Vaalborg Ericksdotter h. Broodaal           C:1
/1679 0421 Anna Jacobsdotter Hustro Kisala            C:1
/1679 0427 Anna Zachrisdotter Pigobarn Snickarstufwan under Wåårby Zachris Olufsson     1 åhr   C:1
/1679 0501 Margreta   Gammal piga Södra Lisma           C:1
/1679 0504 Brijta Jacobsdotter h. Våårby tegelbruuk           C:1
/1679 0504 Brijta Jonsdotter h. Länna           C:1
/1679 0511 Ingeborg Olufsdotter Hustro Altaretorpet           C:1
/1679 0518 Pär Jönsson   Kiästa           C:1
/1679 0601 Eskil Eskilsson Tiänstefolk Flämingsbärg           C:1
/1679 0601     Hustro, tiänstefolk Flämingsbärg Eskil Eskilsson         C:1
/1679 0601     Hustru Ränneslätten Blindelasse?         C:1
/1679 0914 Kirstin Erlandsdotter h. Kynääs           C:1
/1679 1005 Sara Nilsdotter Hustro Flämingsbärg ? Bookhållaren Berthold Daalholm         C:1
/1679 1123 Erick   Son Kholaretorpet Erick Bärtelson         C:1
/1679 1123 Nils   Lille son Mellansiö Göstaf         C:1
/1680 0118 Pär Olufson Den gamble Prästodrängen             C:1
/1680 0118 Anders Pärsson Lilla son Länna Pär Hansson         C:1
/1680 0208 Pär   Dräng Våårby Tegelbruuk           C:1
/1680 0321 Walborg   Hustro Engswaktars-torpet?           C:1
/1680 0425 Andreas ? ? Smidesta           C:1
/1680 0425 Johan Jonsson   Kywreten            C:1
/1680 0425 Johan   Lilla son   Pär Ingewalsson         C:1
/1680 0516 Stephan Ericksson   Mijlesteen           C:1
/1680 0604 Margreta Stephansdotter Hustro Länna            C:1
/1680 0620 Oluf Arfwedsson ? Skräddare Smidesta            C:1
/1680 0620 Kirstin Matsdotter Hustro Haga            C:1
/1680 0627 Påwel Hinrichsson Lijten gosse Norrby           C:1
/1680 0808 Stephan Larsson Sal. Länna            C:1
/1680 0824     Tjiänstepiga Kroktorpet?           C:1
/1680 0912 Carl   Son Apelwijken Johan Jacobsson         C:1
/1680 0912 Kirstin   Lilla dotter Nyboda? Jon Olufsson         C:1
/1680 0912     Lijtet barn Länna Bengt Persson         C:1
/1680 0919 Maria Pädersdotter Sal. Hustro Widia           C:1
/1680 1031     Barn Kiästa Jöns Simonsson         C:1
/1680 1114     Fattig dräng Död i Kisala           C:1
/1680 1127     Barn Södralisma bruk Anders Ericksson Bång         C:1
/1680 1127     Spädt barn Skyttetorpet Per Johansson         C:1
/1681 0123 Anna   Hustro Rosenlund           C:1
/1681 0130 Elisabeth   Hustro Fullersta Arendatoren Jöns Wäsing         C:1
/1681 0206     Lilla dotter Ränneslätten Jöran Michelsson         C:1
/1681 0417 Dorothea ?   Lilla dotter Södralisma Ingewal Ingewalsson         C:1
/1681 0417     Hustro Hästhagen Oluf Israölsson         C:1
/1681 0417     Dotter ? Rosenlund  Hustro Helena ?         C:1
/1681 0501 Anna Gregersdotter Piga Rosenlund            C:1
/1681 0515 Zachrijs Zachrijsson Oäckta barn   Stalldrängens wid Balingsta         C:1
/1681 0717 Helena   Lilla dotter Måneskiär Pär Månsson         C:1
/1681 0824 Erick Jönsson Lijtet piltebarn Gladöö Krogen           C:1
/1681 0911     Gosse Biörksätra   Stupade i siön wid han stod och mette? och dhermed drunknade   12 åhr   C:1 
/1681 0918 Ingewald   Lilla son Ågesta Oluf Pärsson         C:1
/1682 0106 Karin Larsdotter   Ränneslätten           C:1
/1682 0122 Päder Andersson Gosse Skogsäng       5 åhr   C:1
/1682 0521 Pär Johansson   Skyttetorpet            C:1
/1682 0521 Bengt Larsson   Ågesta            C:1
/1682 0521     Lilla dotter Nytorpet under Gladöö Johan Påwelsson         C:1
/1682 0611 Gertrud Stephansdotter Piga Fullersta Quarn       10 åhr   C:1
/1683 0603     Lilla barn Bijdalijtet Lars Andersson         C:1
/1683 0725 Wendela Johansdotter Lijtet barn Skärholmen           C:1
/1684 0113 Pär Nilsson Barn Stoora Olångsiö       2 åhr   C:1
/1684 0113 Oluf Olufsson Lijtet barn Långwijk           C:1
/1684 0120 ? Jonsson   Skråfwenborg            C:1
/1684 0120 Jöran Michelsson   Smista            C:1
/1684 0127 Elin   Swärmoder Stoorwreten Swen         C:1
/1684 0501 Erick Swensson Gosse Stoorwreten       13 åhr   C:1
/1684 0519 Gustaf Johansson En leutnants barn Föddes i Länna Modern meentes wara af adel och med leutnanten wijgd ?         C:1
/1684 0531 Walborg Larsdotter Späda dotter   Ryttaren Lars Plåt         C:1
/1684 0615 Margareta   Dotter Metarestufwan Lars Plåt         C:1
/1684 0707 Bengt Nilsson   Kywreten            C:1
/1684 0720 /:Margareta:/   Lilla dotter Stufusta Swen Swensson           C:1
/1684 0810 Jöran Matson   Lilla Kisala           C:1
/1684 0810 Petter Pettersson Oäckta ammobarn Nytorpet           C:1
/1684 0914 Margreta Påwelsdotter Pigan Nybowijk           C:1
/1684 1114 Päder Jönsson Son Gladö Krogen Jöns Ericksson         C:1
/1684 1231 Nils Larsson Barn Bijdalijtet           C:1
/1685 0315 Lars Ericksson Dräng, Taffeltäckiare? Fullersta Dräng hos herr Jöran Gyldenstierna        Född i Småland C:1
/1685 0315 Margreta Johansdotter Finsk piga Ågesta Tiänt i Ågesta hoos Oloff Pädersson         C:1
/1685 0315 Erik Mårtensson Oäckta barn   Båtsmannens i Stufwstad         C:1
/1685 0405 Nils ?   Länna           C:1
/1685 0405     Piga Södralisma bruuk           C:1
/1685 0412 Anders Matsson   Niuret            C:1
/1685 0412 Brijta   Lilla dotter Fullersta Trägårdsmästaren Clas         C:1
/1685 0412 Johan   Son Mellansiö Lars Anundsson         C:1
/1685 0517 Anders Larsson   Gullarängen            C:1
/1685 0621 Brijta Andersdotter h. Lilla Högemora           C:1
/1685 0621 Elin Borgesdotter   Lilla Högemora           C:1
/1685 0628     Späda barn Sågen Oluf Ingwalsson         C:1
/1685 0824 Anders Andersson Lilla son   Klockaren i Huddinge         C:1
/1685 1129 Anna Andersdotter   Norra Lisma           C:1 
/1685 1221 Päder   Lilla son   Pär Ingwalsson         C:1
/1686 0425 Erick Ericksson Spädt barn Widia Erick Matsson och Elisabet Pedersdotter         C:1
/1686 0711 Stephan Ericksson Barn Widia Erick Hansson         C:1
/1686 1219 Johan Ericksson Lilla son Flämingsbärg Erick Johansson         C:1
/1686 1219 Erick Johansson   Flämingsbärg           C:1
/1686 1224 Lars Ericksson   Ränneslätten   Afsomnade   16 år?   C:1
/1687 0130 Anders Johansson   Ågesta           C:1
/1687 0220 Maria Carlsdotter Hustro   Stephan Andersson         C:1
/1687 0220     Lijtet barn Altaretorpet           C:1
/1687 0315 Kirstin Larsdotter Hustro Gräswreten           C:1
/1687 0315     Oächta piltebarn Stora Kisala           C:1
/1687 0417 Olof Eriksson   Ödesgärde           C:1
/1687 0424 Jöran Michelsson   Kanneslät            C:1
/1687 0424 Anders Mårtensson   Stentorpet            C:1
/1687 0501 Erick Mårtensson Afdankat soldat Wåårby            C:1
/1687 0501 Anders   Son Stufsta Swen Swensson         C:1
/1687 0501 Stephan     Widia            C:1
/1687 0508 Oluf Larsson   Ränneslätten            C:1
/1687 0708     Spädt barn Norra lisma Ingwal Andersson         C:1
/1687 0818 Anna Andersdotter Lijtet barn Lilla Högemoora           C:1
/1687 0918 Annika   Lilla dotter Opsala Per Ingwalsson         C:1
/1688 0225 Erick Simonsson Dräng Flämingsbärg Dräng hoos Måns Nilsson         C:1
/1688 0226 Brijta Pädersdotter Lijtet barn Kywreten           C:1
/1688 0408 Erick Nilsson   Trångesund            C:1
/1688 0423     Itt quinfolk Wardt död i Olångsiö badstufwa         Ingen wiste ? hon kommen war eller ? hon tillhörde C:1
/1688 0501 Ingerd Botwedsdotter Hustro Opsala            C:1
/1688 0601 Gustaff Pettersson Barn         6 wekor   C:1
/1688 0624 Jacob   Son Stufusta Swen Swensson         C:1
/1688 0813 Anna Olofsdotter Sal. Hustro Hackmyran           C:1
/1688 0909 Kirstin   Lilla dotter Hackmyran Hans Nilsson         C:1
/1688 0930     Spädt ammobarn Lutofuro         Tagit ifrån Stockholm C:1
/1688 1021 Margita Josephsdotter Hustro Stoora Olångsiö         Född i Roslagen C:1
/1689 0127 Olof   Son Ågesta Oluf Pädersson         C:1
/1689 0407 Johan Johansson Piltebarn Länna lilla gård           C:1
/1689 0414 Maria Olofsdotter Hustro Ågesta Erick Jonsson         C:1
/1689 0426 Sara Clemetsdotter   Skomakaretorpet under Glaadöö           C:1
/1689 0426 Påvel Hinrisson   Norby            C:1
/1689 0426 Olof Jonsson   Hackmyran           C:1
/1689 0509 Johan Andersson Dräng Norra lisma         Född i Östergötland C:1
/1689 0509 Margreta Jacobsdotter h.? Wistabärg            C:1
/1689 0615 Erick Ericksson Spädt barn Skogsäng            C:1
/1689 0721 Elisabet Andersdotter Barn Norralisma       12 weckor   C:1
/1689 0729 Samuel Jönsson Tiänare hoos unge herren? Wåårby           C:1
/1689 0729     Fattig guinna Södrelisma bruuk   Som fördes ? ? och wardt död       C:1
/1689 0818 Karin Ericksdotter Hust Ågesta            C:1
/1689 0908 Pär Stephansson   Fullersta quarn           C:1
/1689 0908     Lilla dotter Skrofwenborg Olof          C:1
/1689 0915     Soldatenkia Wåårby bruk           C:1
/1689 0915     Barn Wåårby bruk Soldatenkia          C:1
/1689 1110 Malin? Matsdotter Hustru Lilla Kråketorpet           C:1
/1689 1117 Olof Israelsson   Hästhagen under Flämingsbärg           C:1
/1689 1215 Anders   Son Kråketorpet Anders Andersson         C:1
/1689 1222 Elin Pädersdotter Swärmoder, h.   Svärson trägårdsmästaren på Flämingsbärg         C:1
/1690 0106 Kirstin   Gammal Hustru Blickian           C:1
/1690 0116 Anders Andersson   Kråketorpet           C:1
/1690 0116 Samuel   Barn Sundby Musicanten Petter Vogel?         C:1
/1690 0309     Barn Lilla Kråketorpet Israel Israelsson         C:1
/1690 0323 Lisbeta N.N. Båtsmans-hustro, inhyses Skog Ängen           C:1
/1690 0330 Bernt Hansson   Ringsättra           C:1
/1690 0330 Bengt Persson   Länna            C:1
/1690 0418 Anders Johansson Sohn Hollmtorpet Johan Persson         C:1
/1690 0421 Erich Pärsson Kyrkio-wacktaren             C:1
/1690 0421 Margreta   Hustro   Kyrkiowacktaren          C:1
/1690 0427 Christer? Nilsson Drengen Wårby Herrgård           C:1
/1690 0504 Margreta Erichdotter Gammal hustro Spikboren           C:1
/1690 0504 Brijta Johansdotter   Ågesta Södergården           C:1
/1690 0504 Peder Nilsson   Widia           C:1
/1690 0518 Nils Olofsson Fattig inhyses man Ågesta           C:1
/1690 0706 Jon Erlansson   Biörkulla           C:1
/1690 0720     Hustro Lutan Olof         C:1
/1690 0817 Jon Eriksson Litet barn Södralisma Skogsäng           C:1
/1690 1010 Karin Thomasdotter Hustro   Klockaren?         C:1
/1690 1126     Ammobarn Qwarnstaden-strömmen? Skogwachtaren Erich Pährsson ?       C:1
/1690 1207 Israel Johansson   Wårby wreten           C:1
/1690 1221 Karin Nilsdotter Hustro Glömsta Joen? Nilsson         C:1
/1690 1221 Maria Nilsdotter Dotter?   Joen? Nilsson         C:1
/1690 1228 Swen   Son Stufsta Westergården Salig Swen Swensson         C:1
/1691 0111 Karin   Hust, moder Kiästa Sonen Daniel         C:1
/1691 0118 Kerstin Persdotter Dotter Upsala Peder Ingewaldsson         C:1
/1691 0118 Margeta   Gammal, fattig hustro             C:1
/1691 0125 Anders   Son Ågesta Olof Pädersson         C:1
/1691 0131     Piga   Fru Ann Cronström       Barnfödd i Östergöthland C:1
/1691 0208     Gammal gumma ?           C:1
/1691 0214 Anders Christophersson   Kiästa           C:1
/1691 0301     Hustro   Anders Metare?         C:1
/1691 0315     Hustro Fullersta? Staffan Thomasson?         C:1
/1691 0320 ?     Fullersta ?         C:1
/1691 0405     2 stycken späda barn Ränneslätten Nils Andersson         C:1
/1691 0415     Dotter Ågesta Olof Persson         C:1
/1691 0415     Lilla son Wijsättra? Per Nilsson         C:1
/1691 0426     Hustro Sundby Nils skomakare         C:1
/1691 0524     Hustro Upsala Båtsmansstufwa Lars Andersson         C:1
/1691 0601 Cornelij?   Sohn? Stora Kisala ?         C:1
/1691 0601     Spädt barn Lilla Kisala           C:1
/1691 0601     Hustro   Whilkens man i tienst war på Wäsberga Herrgård i Brennkyrkia Sochn         C:1
/1691 0603     Swärmoder Gladö Qwarn Möllnaren Jon Persson         C:1
/1691 0607     Dotter Båtsmansstufwan Lars Andersson         C:1
/1691 0621 Mats Erichsson Salig Biörksättra           C:1
/1691 0621 ?   Sohn Lutfur? ?         C:1
/1691 0628 Erick Andersson? Gladmild Båtsmannen             C:1
/1691 0706     Lilla dotter   Hr Reuterkrants?         C:1
/1691 0725     Lijtet barn   Nils Simonsson       Stockholm? C:1
/1691 0825 Nils Larsson Inhyses man Widdia           C:1
/1691 0913     Gammal hustro Glömsta Qwarnwreten           C:1
/1691 0921 Anders Stensson? Gammal man inhyses Kästa?           C:1
/1691 1011 Lisbetha Persdotter Hustro Wästeräng Erich Andersson         C:1
/1691 1108 Karin   Gammal hustro Vårby?           C:1
/1691 1108 Margeta   Lilla dotter Söderlisma Lars Andersson         C:1
/1691 1113 Karin  Erichdotter Spädt barn Wistabärg Erich Larsson, bondens ?         C:1
/1691 1122 Anders Steensson?   Stufsta           C:1
/1691 1206 Elin   Fattig hustro Skiöttetorpet           C:1
/1691 1221 Brijta   Piga Nårby           C:1
/1692 0117 Stephan Thommasson   Fullersta qwarn           C:1
/1692 0117     Moder Länna Wästergård Sonen Per Nilsson         C:1
/1692 0125     Lilla sohn Wistaberg Sigfrid         C:1
/1692 0214     Sohn Hästhagen Olof         C:1
/1692 0320 Carl Gyllenrot Unge herr Wistaberg           C:1
/1692 0328     Gammal ?gumma, inhyses Stufsta Mellangården           C:1
/1692 0410     Gammal gumma Söderlisma, bodde tidigare i Lilla Kisala?           C:1
/1692 0424     Hustro, moder Fullersta qwarn Sonen torparen         C:1
/1692 0424     ? Skogsängen           C:1
/1692 0501     Dotter Söderlisma Trägårdsmestaren, Mester Jonas Persson         C:1
/1692 0508     Liten flicka Ränslätten Modern, en fattig enkia         C:1
/1692 0522     Tienstdräng St. Olongsiö           C:1
/1692 0526 Lars Jöransson?   Kiästa           C:1
/1692 0526     Swärmoder Altaretorpet Måns          C:1
/1692 0529 Sara   Båtsmansänka,hustro Juringe           C:1
/1692 0529     Hustro Fullersta qwarn Erich Matsson         C:1
/1692 0605 Erich Jonsson ? Gammel båtsman           Från Hesingland? C:1
/1692 0612     Hustru Mölnarwreten under Vårby? Thommas Thomisson         C:1
/1692 0624 Johan Erichsson Oächta barn Stufsta Östergården           C:1
/1692 0624 Olof Jacobsson Gift? karl Ågesta           C:1
/1692 0731     Späda son Altaretorpet Måns         C:1
/1692 0806 Mats Andersson Gammal ? afskedat ? Båtsman Död i Ågsta Drengstugan ?           C:1
/1692 0824 Anders Matsson   Kråktorpet?           C:1
/1692 0824 Brijta   Späda dotter Länna Millangården Mats Hansson         C:1
/1692 0828 Brijta Matsdotter Finsk gammal gumma Ubsala           C:1
/1692 0925 Pär  Persson Drängen Wårby?           C:1
/1692 1002 Helena   Dotter Stufsta Snickaren Mä Petter Swensson         C:1
/1692 1016     Inhyses gammal gumma Ågsta Inhyses hoos Olof i Ågsta         C:1
/1692 1127 Johan   Sohn Stensättra Sigfrid          C:1
/1692 1204     Gåsse Kanslätt Bodde hos Per Erichsson, efter det att hans fader Staffan i Fullersta qwarn dog         C:1
/1693 0122 Kerstin Simonsdotter Pijga Flemmingsberg           C:1
/1693 0202 Jon Olofsson Kusken? Wårby           C:1
/1693 0402 Margeta Larsdotter Ung pijga Wårby Tegelbruk           C:1
/1693 0402 Elsa Thommasdotter Gammall inhyses pijga Hästhagen           C:1
/1693 0416 Anna Olofsdotter Hustro Mölnarstufwan under Gladö Jon Persson         C:1
/1693 0416 Anna?   Gammall piga, inhyses Fullersta Skogsäng           C:1
/1693 0416     Sohn Widdia under Ballingsta Anders Jonsson         C:1
/1693 0525     Gammall man Hackmyran         Från Wästergötland C:1 
/1693 0528     Oächta pigobarn War till fostring i Ringsättra           C:1 
/1693 0618 Maria Olofsdotter Enkian, hustru Ränneslätten           C:1
/1693 0820 Nils Larsson   Rosenlund           C:1
/1693 0827 Anders Eriksson   Smidesta           C:1
/1693 0827 Anna   Moder, h. Saldelmakartorpet under Wåårby Sonen, sadelmakaren Anders Olufsson         C:1
/1693 0917 Olof   Barn Södralisma Trägårdsmästaren          C:1 
/1693 0922     Gammal ? Wårby           C:1
/1694 0107 Margeta Sigfridsdotter Hustro Nysättra           C:1
/1694 0107     Ryttarens hustro Sadelmakartorpet           C:1
/1694 0121 Margeta   Inhyses gumma Lisma badwijk?           C:1
/1694 0128     Swärmoder Persen Erik Berthelsson         C:1
/1694 0202     Gammal tiggegubbe           Från Loföön C:1
/1694 0204 Annika   Piga Glömsta           C:1
/1694 0204 Zacharias   Torpare? Grindtorpet under Wårby           C:1
/1694 0211 Nils Jonsson   Nortorpet           C:1
/1694 0211 Marina   Syster Hackmyran Broder Erich Olofsson         C:1
/1694 0314 Pär Jönsson?   Nårrby?           C:1
/1694 0422 Erik Matsson   Nyqwarn            C:1
/1694 0422 Erik   Son Kynääs Anders Nilsson         C:1
/1694 0429     Dotter Sadelmakartorpet ? Ersson         C:1
/1694 0501 Nils Hansson   Kynääs           C:1
/1694 0506     Dotter Ågesta Trägårdsmästaren Erick Ericksson         C:1
/1694 0513 ? Pädersson   Kynääs           C:1
/1694 0513     Hustro Långwijk Olof Jonson         C:1
/1694 0520     Dotter Steensättra Jon Olofsson         C:1
/1694 0530 Erick   Son ? Erick Andersson         C:1
/1694 0715 Sven ?   Steensättra           C:1
/1694 0715 Erick Nilsson Snickaren ?           C:1
/1694 0805     Son Lilla Kisala Lars Ersson         C:1
/1694 0824 Kirstin   Hustru Ballingsta? Jon Pärsson         C:1
/1694 0824 Sophia   Dotter Skyttetorpet Anders?         C:1
/1694 0826     Lilla dotter ? Daniel?         C:1
/1694 0829 Johan Larsson   Stufwsta           C:1
/1694 0829 Brijta   Dotter Bijdalijte? Erick ?         C:1
/1694 0829     Andre son Lilla Kisala Lars Ersson         C:1
/1694 0916     ? Juringe           C:1
/1694 0923     Dotter Juringe? En fremmande? Man         C:1
/1694 1230 Maria ? Wälborne Fru Gladöö           C:1
/1695 0106 Johan Larsson   Juringe?           C:1
/1695 0113     Hustru ? Måns Olufsson?         C:1
/1695 0113     En piga ?           C:1
/1695 0120     Dotter ? Erik Ersson         C:1
/1695 0130     En lijten tiggiareflicka? Ballingsta           C:1
/1695 0203     Dotter Flemmingsberg Trägårdsmästare Mr Erik Pärsson         C:1
/1695 0203     Ett lijtet ? barn ?           C:1
/1695 0210     En ? fattig gumma ?           C:1
/1695 0224 ?   Son Flämmingsberg Trägårdsmästaren Mr Erik         C:1
/1695 0227 Ingrid Carlsdotter Moder, hustru ? Son Måns Nilsson         C:1
/1695 0308 ?     Gladöö           C:1
/1695 0310     Dotter ? Anders Knutsson?         C:1
/1695 0313     En piga Juringe           C:1
/1695 0317 Magnus Berenfeldt ? Wistaberg           C:1
/1695 0317 Malin   Piga Ågesta           C:1
/1695 0317     Ett ? barn Wårby Wreten?           C:1
/1695 0407 Karin   Dotter Luutfuru Oluf Olufson ?         C:1
/1695 0414 Margareta   Hustru Stufwsta Mårten Ersson         C:1
/1695 0421 Pär   Son Lilla Olångsiö Pär Arfvidson         C:1
/1695 0502 ?   Piga Gladöö           C:1
/1695 0516     En gammahl Husquinna? Masmor           C:1
/1695 0519     Ett oäckta piltebarn? Brostugan?           C:1
/1695 0609     Hustru Brostugan? Mats Jonsson          C:1
/1695 0616 Erik?   Barn Fullersta  Anders Olufson         C:1
/1695 0623 Pähr Ingvaldsson   Upsala           C:1
/1695 0707? Kirstin   Hustru Grindtorpet? Erik Olufson         C:1
/1695 0720     Barn Grindtorpet under Gladöö? Erik Olufson         C:1
/1695 0908 Christina ? Vehlborna Fru Gladöö           C:1
/1695 0908     Ett lijtet ? barn Wårby Wreten?           C:1
/1698 0201 Helena Pädersdotter Hustru Stufsta Anders Nilsson         C:2
/1698 0216 Marariga? Larsdotter Pigan Stensätra           C:2
/1698 0220 Johan Jönsson   Skytttorp           C:2
/1698 0220     Hustro Skytttorp Johan Jönsson         C:2
/1698 0223 Sara Eriksdotter h. Flämmingsberg           C:2
/1698 0223 Maria Johansdotter Pigan Hästhagen           C:2
/1698 0223     Dödfött barn Segertorp           C:2
/1698 03?? Margareta Olofsdotter Pigan Ränneslätten           C:2
/1698 0306 Brijta Larsdotter h. Widia           C:2
/1698 0311 Päder Johansson Drengen? Stufsta           C:2
/1698 0313 Nils  Andersson   Ränneslätten           C:2
/1698 0313 Catharina Jonsdotter Dottren Glömsta           C:2
/1698 0313 Nils Nilsson Son Ränneslätten Nils Andersson         C:2
/1698 0313 Oloff Nilsson Son Ränneslätten Nils Andersson         C:2
/1698 0313 Pähr Olofsson Sonen Stora Olongsiö           C:2
/1698 0313 Olof Pädersson   Stora Olongsiö           C:2
/1698 0320 ? ? Gåsse Wårby  Smeden Mats Andersson ?         C:2
/1698 0320 Lars Nilsson   Stufsta           C:2
/1698 0408 Karin    Dotter Skytttorpet Anders Johansson          C:2
/1698 0410 Päder Hansson Ett barn Grääswreten            C:2
/1698 0415 Elin Larsdotter H. Ränneslätten           C:2
/1698 0415 Lars Olofsson  Son Ränneslätten Elin Larsdotter         C:2
/1698 0417 Erik Carlsson   Bijdalitet           C:2
/1698 0422 Olof Olofsson Gåsse Nysätra           C:2
/1698 0425 Annika Nilsdotter Ett barn Nysätra           C:2
/1698 0429     Tiggegåsse Wårby Wreten           C:2
/1698 0501 Lars Månsson Krut? Tiggare soldat             C:2
/1698 0501 Anders    Tegelslagaren Wårby ?         C:2
/1698 0508 Ingebor   H. Hästhagen           C:2
/1698 0525 Margareta Larsdotter Pijgan  Olongsiö stufwan           C:2
/1698 0530 Erik Ersson Dahlkarlen           i ? och Mora Sochn C:2
/1698 0602 Elsa Mårtensdotter Hustru Ågesta           C:2
/1698 0605 Erik Andersson Gåsse Stora Wreten           C:2
/1698 0615     Tiggare Död wid Istorpet           C:2
/1698 0619 Olof   ? Lissma Bruket Olof Eriksson Drunknade i Ådran den 15 junij       C:2
/1698 0710 Erik Mårtensson Gåssen Maasmor           C:2
/1698 0725 Karin Andersdotter H. Stufsta Östergården           C:2
/1698 0728 Johan   Oäckta ammobarn Ågesta           C:2
/1698 0731 Brijta   Dotter Nytorpet Anders Sifridsson         C:2
/1698 0904 Anna Maria Larsdotter Mörck Länsmans Dotter Glömsta Länsman på Glömsta          C:2
/1698 0918 Helena Olofsdotter Änkia h. Rosenlund Nils Larsson         C:2
/1698 1026 Swen     Stora Wreten           C:2
/1698 1028 Johan Nilsson   Stufsta           C:2
/1699 0125 ? Liugg? ?             C:2
/1699 0125     Hustru   ? ? Liugg?         C:2
/1699 0226 Margareta Pädersdotter Hustru Stora Olongsiö Päder Larsson         C:2
/1699 0312 Karin Hansdotter Hustru Länna Päder Hansson syster         C:2
/1699 0317 Anna Jacobsdotter hustru Biörksätra           C:2
/1699 0319 Anders Eriksson Gamble Metaren? Widia           C:2
/1699 0319 Anders Johansson Barnet Månskär           C:2
/1699 0416 Kirstin Hansdotter h. Länna Mellangård           C:2
/1699 0514 Erik Eriksson Lijten pilt Stentorpet           C:2
/1699 0518 Johan Hindrichsson Gåssen Norrby           C:2
/1699 0611 Erik   Son Wästeräng Erik Andersson         C:2
/1699 0820 Brijta Olofsdotter Hustru Lissma Bruket Oloff Eriksson         C:2
/1699 0824 Päder Matsson Lilla son Mellanberg Mats Eriksson         C:2
/1699 1119 Helena Andersdotter Lilla dotter Klockargården Klockaren         C:2
/1701  0414 Annika Erlandsdotter Fattig hustru Död Länna Mellangården         Från Närike? och ? sochne och Sohlberga by C:2
/1701 0106     Lilla son Stufsta Mårten         C:2
/1701 0113 Karin Andersdotter Barn Upsala            C:2
/1701 0113 Anders Andersson Barn Upsala           C:2
/1701 0113 Annika Danielsdotter Barn Fullersta            C:2
/1701 0113 Karin Danielsdotter Barn Fullersta            C:2
/1701 0120 Annika Hansdotter Barn Länna            C:2
/1701 0120 Annika Johansdotter Barn Stufsta            C:2
/1701 0127 Anders   Lilla son Stufsta upgården Erik Pädersson         C:2
/1701 0127 Anna   Lilla dotter Kråkstorpet  Anders Matsson         C:2
/1701 0127 Catharina   Lilla dotter Bijdalitet Olof Dahlman         C:2
/1701 0203 Johan Mårtensson Gåssen Stufsta            C:2
/1701 0203 Olof Pädersson Gåssen Flämmingsberg            C:2
/1701 0210 Erik   Son Upsala Anders Johansson         C:2
/1701 0210 Karin   Dotter Stufsta Anders Nilsson         C:2
/1701 0217 Kirstin Hansdotter Barnet Grääswreten           C:2
/1701 0303 Anders Olofsson Gåssen Smedstorpet           C:2
/1701 0308 Margareta   Oäckta barn Masmoor Kånan Walborg         C:2
/1701 0310 Kirstin   Dotter Klockargården Klockaren Anders Larsson         C:2
/1701 0317 Anders Andersson Barnet Diurstufwan?           C:2
/1701 0317 Olof Olofsson Yngling Smedstorpet           C:2
/1701 0324 Erik   Son Biörksätra Erik Matsson         C:2
/1701 0324 Helena   Lilla dotter Klockargården Klockaren Anders Larsson         C:2
/1701 0407 Maria Larsdotter Moder, hustru Altartorpet Son Anders Johansson         C:2
/1701 0422 Karin Swensdotter Pijga Stora wreten           C:2
/1701 0519 Karin   Barn Kynääs Mårten Andersson         C:2
/1701 0602 Eric Jacobsson Barn Flämmingsberg            C:2
/1701 0610     Barn Sandgropen           C:2
/1701 0714 Catharina Eriksdotter Barn Biörksätra           C:2
/1701 0721 Ingeborg ?dotter Pijgan ?   Drunknade på Mörtsiön       C:2
/1701 0721 Anna  Eriksdotter H. Ballingsta    Drunknade på Mörtsiön       C:2
/1701 0804 Kirstin Michaelsdotter Änkian, hustru Stora Kishala           C:2
/1701 0811 Annika Nilsdotter Pijgan Boonäs            C:2
/1701 0825 Annika   Lilla dotter Stufsta Mellangården Erik Eriksson         C:2
/1701 0908 Maria   Dotter Norrby Hindrich         C:2
/1701 1103 Jacob   Son Wårby vreten Israel          C:2
/1701 1117 Malin Hindrichdotter hustru Hästhagen Nils Siffridsson         C:2
/1701 1201 Jonas Biörkman Gamble fogden på Lisma Kiöwreten            C:2
/1701 1222 Samuel Lang Befalnings-mannen, Hr Lissma           C:2
/1701 1231 Nils Pädersson Trägårds-mästaren Lissma           C:2
/17011215 Kirstin Johansdotter Hustru Gladöö Arendatoren Niclas Vigig         C:2
/1702 0106     Son Holmtorpet Johan Pädersson         C:2
/1702 0112 Simon Jönsson   Stora Kästa           C:2
/1702 0125 Cecilia Larsdotter Hustru Stufsta Båtsman         C:2
/1702 0302 Kierstin   Dotter Jericho Anders Berentsson         C:2
/1702 0302 Päder   Son Norrlissma Anders Ersson         C:2
/1702 0323 Maria   Lilla dotter Länna Östergården Mats Pädersson         C:2
/1702 0504 Margareta Jonsdotter Pigan Brostufwan           C:2
/1702 0504 Erik Olofsson Åkerman Drängen Ballingsta           C:2
/1702 0511 Maria Ingwaldsdotter Barnet Lissma Sågen           C:2
/1702 0511 Brijta Staffansdotter Änkian h. Smista           C:2
/1702 0518 Päder Pädersson Flygare Ryttaren Skråfwensborg            C:2
/1702 0624 Hans Hansson Barnet Grääswreten           C:2
/1702 0725 Karin Andersdotter Barnet Stora Kishala           C:2
/1702 0808     Gåssebarn Stufsta Båtsmannen Mårten        Dog i Stockholm C:2
/1702 0921 Anders Sifferson?   Månskär           C:2
/1702 0929 Måns Andersson Barnet Kiöwreten           C:2
/1702 1005 Jon Pädersson Mölnaren Gladö quarn           C:2
/1702 1019 Elisabeth   Dotter Ådran Erik Hanson         C:2
/1702 1226 Päder Hansson Barn Länna Östergården           C:2
/1703 0106 Lars Bengtsson Drängen Ågesta            C:2
/1703 0208 Brijta Larsdotter Steneberg? Hustru Wårby ?         C:2
/1703 0315 Johan Johansson Barnet Klockargården            C:2
/1703 0317     Piga som gick och tiggde Dog i Nytorpet   Föll i brått om ? natt i elden och brände sig så hon blef död       C:2
/1703 0405 Kierstin Larsdotter Moder, h. Rosenlund Son Lars Ersson         C:2
/1703 0412 Päder Larsson   Stora Ohrlongsiö           C:2
/1703 0501 Kierstin Andersdotter Hustru Källbrinken Mats Matsson         C:2
/1703 0816 Kierstin Johansdotter h. Ladsätra Anders Jonsson         C:2
/1703 0816 Erik Johansson Gåssen Biörnkulla           C:2
/1703 0824 Kierstin Nilsdotter Barnet Glömsta           C:2
/1703 0921 Lars Jonsson Barnet Lissma Skogsängen           C:2
/1703 1025 Erik Eriksson   Widia            C:2
/1703 1028 Erik Jöransson Drängen Wårby   Drunknade        C:2
/1703 1108 Karin Jonsdotter Dotter Boonääs Jon Johansson         C:2
/1703 1108 Ingeborg Larsdotter h. Norby Hindrich Påhwelsson         C:2
/1703 1115 Anders Andersson Oäckta barn Rosenlund           C:2
/1703 1115 Annika   Piga Wårby Gård           C:2
/1703 1129 Magdalena Jacobsdotter h. Färgsundet Anders Ersson         C:2
/1703 1130 Anders Carlsson Drängen Ballingsta           C:2
/1704 0110 Päder Eriksson Gåssen Upsala            C:2
/1704 0131 Brijta Andersdotter Pijgan Länna Östergården           C:2
/1704 0306 Maria Aronsdotter Hustru Länna Hans Pädersson          C:2
/1704 0306 Hans Pädersson   Länna            C:2
/1704 0313 Swen Pädersson Snickaren Stufsta           C:2
/1704 0320 Karin   Dotter Färgsundet Sigfrid          C:2
/1704 0327 Päder   Späda son Lilla Olongsjiö Päder Arfwidsson          C:2
/1704 0410 Anna   InhysesGumma, h. Olongsiökrogen           C:2
/1704 0418     Gåssebarn Ballingsta           C:2
/1704 0424 Annika Pädersdotter Pijgan Stora Olongsiö Från Änkian i Stora Olongsiö         C:2
/1704 0507 Maria   Oäckta barn   Ryttarhustrun Karin Andersdotter på Fullersta       Från Stockholm C:2
/1704 0525     Oäckta barn Bonääs         Tagit uthur Stockholm C:2
/1704 0529 Elisabeth Erhsdotter Inhyses hustru Jericho           C:2
/1704 0608 Lars? Swensson Trägårds-mästaren Fullersta           C:2
/1704 0619 Brijta   Dotter Fullersta quarn Mats Mårtensson          C:2
/1704 0814 Maria Olofsdotter Hustru, omkringgå-ende att tiggia,  Död i Norrhagen En Guardistkarl         C:2
/1704 0918 Sophia Henricksdotter Hustru Mijlsten Päder Pädersson         C:2
/1704 0921 Elisabeth   Lilla dotter Orrtorpet Päder Mårtensson          C:2
/1705 0129 Olof Mattson En liten gåsse Orlångsiökrogen            C:2
/1705 0205 Erich Pädersson   Stufsta upgård            C:2
/1705 0423 Kierstin Erichdotter Inhyses hustru Blickan            C:2
/1705 0623 Karin Johansdotter Fattig flicka Haga            C:2
/1705 0705 Petter Cronmark Assesorn?             C:2
/1705 0730 Anna Hansdotter Enkian, Hustru Ouarntäppan            C:2
/1705 0915 Maria Larsdotter En lijten dotter Länbohammar           C:2
/1705 0915 Per Mårtensson Sal. Orrtorpet            C:2
/1705 1112 Per Persson Barn Orrtorpet            C:2
/1705 1112 Hindrich Påvelsson Sal. Kyrkio-wäcktaren Norby           C:2
/1705 1126 Per Hansson Salig domaren Länna            C:2
/1706 0218 Karin Nilsdotter Hustru Stufsta            C:2
/1706 0302     Oäckta fosterbarn Stentorpet         Ifrån Stockholm C:2
/1706 0311 Johan Månsson Båtsmannen Stentorpet            C:2
/1706 0318 Kierstin Nilsdotter Lijten dotter Lutfuru            C:2
/1706 0318     Lijtet spädbarn Mölnarwreten ?           C:2
/1706 0322     Döfödt barn Widian Johan Eriksson         C:2
/1706 0408 Brita Andersdotter Barn Skråfwenborg            C:2
/1706 0415 Johan Erichsson   Widian            C:2
/1706 0506 Erich Ersson   Kästa            C:2
/1706 0514 Erich Johanson Son Skogsäng Johan Ersson         C:2
/1706 0514 Erich Johansson Son Stufsta Båtsman Johan Gladmild         C:2
/1706 0516 Anna Rasmusdotter Hustru Biörksätra            C:2
/1706 0520 Sara   Lijtet spädt barn Början           C:2
/1706 0527 Johan Johansson Gåsse Stentorpet           C:2
/1706 0603 Kierstin Ingwaldsdotter Hust Kisala           C:2
/1706 0603 Per Persson Son Kisala Kierstin Ingwaldsdotter         C:2
/1706 0603 Daniel   Son Kästa Daniel          C:2
/1706 0610 Margeta   Dotter Stufsta Olof Mårtensson         C:2
/1706 0617 Anna Erichdotter Hustru Norrhagen            C:2
/1706 0701 Malin   Hust Mellansiö Erland Nilsson         C:2
/1706 0826 Erich Bertilsson   Persien            C:2
/1707 0310 Per Olofsson Lilla son Stufsta Olof Mårtensson         C:2
/1707 0324 Erich   Lilla son Stufsta Mellangård Erich Ersson         C:2
/1707 0415 Olof   Lilla son Kywreten Michel Persson         C:2
/1707 0417 Per Jonsson Drängen Haga   Drunknade        C:2
/1707 0519 Nils Jonsson Fattig man         Gottrör?   C:2
/1707 0603 Maria Welamsdotter Lijtet barn Lutfuru           C:2
/1707 0603 Elin   Dotter Kästa Anders Persson         C:2
/1707 0818     Döfödt barn Jericho           C:2
/1707 0922 Jonas   Son Lisma Skogsäng Jon Olofsson         C:2
/1707 0929     Ammans barn Ballingsta            C:2
/1707 1005 Mats Larsson   Fattigstugan            C:2
/1707 1020 Maria Adamsdotter Barn Orrtorp            C:2
/1707 1103 Per Nilsson   Wysätra ?           C:2
/17070519 Ragnil Erichdotter Dommarens enka, Hust Länna Östergården           C:2
/1708 0308 Olof   Son Lisma Bruk Olof Ersson         C:2
/1708 0315 Lars Andersson Son Norrlisma Anders Ersson         C:2
/1708 0315 Anders   Oäckta barn Widian           C:2
/1708 0402 Olof Nilsson Gåsse Långwijk           C:2
/1708 0419 Jon Olofsson   Korsängen   Hans ansiehte aldeles förtärdt wore och har dragits med den siukdomen 12 åhrs tid       C:2
/1708 0426 Anna Persdotter Hustru Länna Östergård           C:2
/1708 0514 Mårten Andersson   Kynäs           C:2
/1708 0527 Aaron Bengtsson Pauliander   Fullersta           C:2
/1708 0621 Karin Andersdotter Som var en fru Fattigstugan            C:2
/1708 0628 Elias Welamsson Drängen Wistaberg            C:2
/1708 1108 Kierstin Erichdotter Hustru, moder Jericho Sonen torparen i Jericho         C:2
/1708 1115 Anders Johansson   Ågsta Udde           C:2
/1708 1206 Karin Arvidsdotter Hust, Svärmoder Kiällbrinken Svärson Mats      80 Åhr   C:2
/1708 1220 Anna   Tiggarehustru Färgsundet            C:2
/1709 ???? Hans?   Oäkta barn Skråfwenborg           C:2
/1709 0103 Valborg Hinriksdotter   Hästhagen           C:2
/1709 0110 Anna Larsdotter Dotter   Ryttaren Lars Krämer?         C:2
/1709 0110 Hans Larsson Son   Ryttaren Lars Krämer?         C:2
/1709 0124 Johan Persson   Holmtorpet       81 år   C:2
/1709 0207 Sigfrid     Färgsundet           C:2
/1709 0224 Jon Nilsson f.d. Länsman  Fattigstugan ?         C:2
/1709 0228 Anna Andersdotter Fattig gumma Månskiär           C:2
/1709 0228     Döfödt barn Hackmyra           C:2
/1709 0314 Mats Andersson Dräng Länna Östergård           C:2
/1709 0314 Lars Stiernström Cameraren, Välb. Hr Wistaberg           C:2
/1709 0317 Ebling Hinric Palmstedt Assessorn i ? Hofrätt, Välb. Hr Gladö           C:2
/1709 0321 Anders Olofsson ? Sadelmakare vid Wårby Salmakartorp           C:2
/1709 0322 Johan Eriksson   Norrhagen            C:2
/1709 0325 Pär Christoffersson Späda son Vijsätra Helena Clasdotter         C:2
/1709 0325 Helena Clasdotter Hust Wijsätra   Barnsäng       C:2
/1709 0415 Nils Olsson Fattig gubbe Blef död i Stufsta           C:2
/1709 0415 Anna   Fattig gumma, hust Blifvit död i Stufsta           C:2
/1709 0516 Kierstin Larsdotter Fattig gumma, hust Biörnkulla           C:2
/1709 0519 Maria   Oäkta barn   Erik Mårtensson från Stufsta och Ryttarhust Anna Andersdotter         C:2
/1709 0523 Daniel   Barn Uppfostrat i Länna Mellangård Hans föräldrar sades wara    Fadr. ? i Stockholm Lars Swensson och modr. hust Catharina Johansdotter         C:2
/1709 0711 Pär Matsson Oäkta barn Stensätra           C:2
/1709 0816 Johan Adolph Palmstedt Lilla son   Sal. Assessorn Palmstedt         C:2
/1709 0822 Bengta Olofsdotter Gammal hustru Grintorpet       81 år gammal   C:2
/1709 1017 Brita Nilsdotter Hustru Biörnkulla Styckjunkaren Pär Höök         C:2
/1709 1128 Anna Pärsdotter Hust Gladö         Haft sitt hemviste i Stortorp i Bränkyrkia C:2
/1709 1212     Dotter Norrby Mats Hinriksson         C:2
/1709 1219     Lilla dotter Stora Högmora Daniel Hansson         C:2
/1709 1228 Brita Stensdotter   Fattigstugan            
/1710 0109 Johan ? Frisk Båtsmannen Ågsta       60 år   C:2
/1710 0123 Nils Jacobsson Krögarens son Länna Krog           C:2
/1710 0224 Carl   Son Mölnar wreten? Carl         C:2
/1710 0313 Anders Nilsson   Stufsta       74 år   C:2
/1710 0313 Nils   Lilla son Nykvarn Mats Mårtensson         C:2
/1710 0424 Brita   Hust Trångsund           C:2
/1710 0501 Kierstin Bengtsdotter Hust Flemmingsberg quarn         Var kommen ifrån Lerboo? Sn C:2
/1710 0508 Lisbeta Carlsdotter Flicka? Wårby Wreten           C:2
/1710 0519 Jon Nilsson   Flemmingsbergs quarn       72 år Född i Lerboo? Sn C:2
/1710 0530     Fattig gumma Död i Mölnar-wreten i Wårby           C:2
/1710 0601 Kierstin Andersdotter Fattig gumma Död på Wårby Gärde?         Länna Sn Norrtälje ? C:2
/1710 0601     Son Död på Wårby Gärde? Kierstin Andersdotter         C:2
/1710 0605 Anna Ersdotter Barn Wårby Wreten           C:2
/1710 0605 Maria Ersdotter Barn Wårby Wreten           C:2
/1710 0610 Kierstin   Fattig flicka Död i Salmakartorp           C:2
/1710 0612 Ingrid Påwelsdotter? Liten dotter Masmor           C:2
/1710 0612 Carl   Fosterbarn Nytorp           C:2
/1710 0629 Jöns Jönsson Drängfogde på Wårby Salmakartorp           C:2
/1710 0717 Karin Andersdotter Enka Flemmingsberg quarn Jon Nilsson     64 år   C:2
/1710 0724 Lars Matsson Lilla son Fullersta quarn Mats Mårtensson         C:2
/1710 0821 Lisbeta Jacobsdoter Gammal quinna, Hust  ?       75 år   C:2
/1710 0821 Karin  Sigfridsdotter Fattig hust Wårby Torp?           C:2
/1710 0824 Wendela Eriksdotter Hust Skiärholmen Johan     50 år   C:2
/1710 0824 Margareta Jacobsdotter Hust Lissma Fogden i Lissma     64 år   C:2
/1710 0828 Maths Michilsson   Brotorpet       91 ½ år   C:2
/1710 0904 Karin  Matsdotter Barn Fullersta quarn           C:2
/1710 0904 Mårten Matsson Barn Fullersta quarn           C:2
/1710 0904 Maria Michelsdotter Piga Trångsund och Bränkyrkia Sn   Hastigt blifwit död       C:2
/1710 0921 Sigrid Thomasdotter Hust Brostugan       82 år   C:2
/1710 1002 Valborg Matsdotter Piga Brotorpet           C:2
/1710 1002 Ingrid   Hust Widia           C:2
/1710 1002     Gåsse Millanberg           C:2
/1710 1003 Maria   Flicka Flemmingsberg           C:2
/1710 1003     Främmande fattig hust Död i Salmakartorp           C:2
/1710 1009 Brita Olofsdotter Piga Skiärholmen       40 årsdag?   C:2
/1710 1009 Eric Persson Lilla son Segertorp Per Jönsson         C:2
/1710 1009 Maria   Hust, inhyses Segertorp           C:2
/1710 1018 Margareta Svensdotter Hust Kräplan? Båtsman Skröf?         C:2
/1710 1020 Lisbeta   Enkia, hust Död i Skiärholmen Musquetearen under Sal. Konungiens Guardie Per Nilsson Lilles         C:2
/1710 1021     Fattig gumma Död mellan Orlångsiö och Lutan           C:2
/1710 1023 Per Jonsson   Segertorp       72 år   C:2
/1710 1023 Ingrid Larsdotter Hust Brotorpet           C:2
/1710 1023 Johan Nilsson Son Trägårdsstugan Nils         C:2
/1710 1023 Kierstin Persdotter   Segertorp Per Jonsson         C:2
/1710 1023 Jonas Persson   Segertorp Per Jonsson         C:2
/1710 1023 Brita   Dotter Snickarstugan Ryttaren Swen Lustig         C:2
/1710 1023 Brita   Flicka Segertorpet           C:2
/1710 1023     Dotter Brotorpet Ingrid Larsdotter         C:2
/1710 1026 Karin Andersdotter Hust Flemmingsbergs Trägårdsstuga   Barnsäng (Pesten)       C:2
/1710 1026 Maria Andersdotter Dotter Klockargården Klockaren         C:2
/1710 1026 Malin Welamsdotter Barn Grintorpet Trägårdsmäst Welam Andersson         C:2
/1710 1026 Eric Welamsson Barn Grintorpet Trägårdsmäst Welam Andersson         C:2
/1710 1026 Welam Welamsson Barn Grintorpet Trägårdsmäst Welam Andersson         C:2
/1710 1026 Anna   Hust Fattigstugan           C:2
/1710 1026     Fostret Flemmingsbergs Trägårdsstuga Karin Andersdotter         C:2
/1710 1026     Son Flemmingsbergs Trägårdsstuga   Pesten       C:2
/1710 1027 Anders   Son Länna Wästergård Olof Andersson         C:2
/1710 1027 Kierstin   Dotter Länna Wästergård Olof Andersson         C:2
/1710 1027 Olof   Son Länna Wästergård Olof Andersson         C:2
/1710 1028 Nils Johansson   Flemmingsbergs Trägårdsstuga           C:2
/1710 1028 Annika   Dotter Flemmingsbergs quarn Nils         C:2
/1710 1028 Karin   Dotter Flemmingsbergs Trägårdsstuga Nils Johansson         C:2
/1710 1029 Lars Matsson Dalkarl Arbetade wid Glömsta           C:2
/1710 1029 Mårten Mårtensson Son Masmor           C:2
/1710 1029 Mårten Persson   Masmor           C:2
/1710 1030 Karin Andersdotter Dotter Klockargården Klockaren         C:2
/1710 1030 Hans Danielsson   Högmora           C:2
/1710 1030 Botil Larsdotter Hust Gladö           C:2
/1710 1030 Anders Persson Son Segertorp           C:2
/1710 1030 Jöns Persson Son Segertorp           C:2
/1710 1030 Erik Pärsson Son Segertorp           C:2
/1710 1030     Son Högmora Hans Danielsson         C:2
/1710 1030     Hustru Grintorpet Trägårdsmästare Welam         C:2
/1710 1030     Barn Grintorpet Trägårdsmästare Welam         C:2
/1710 1101 Bengt Johansson   Kiästa upgård           C:2
/1710 1101 Johan Johansson Broder Kiästa upgård Bror Bengt Johansson         C:2
/1710 1101 Anna Persdotter Hust Kiästa upgård Bengt Johansson         C:2
/1710 1102 Anna  Nilsdotter Hust Masmor           C:2
/1710 1105 Per Jespersson Gåsse Snickarstugan wid Wårby           C:2
/1710 1105 Anna   Hust Hammartorp           C:2
/1710 1105 Kierstin   Piga Persien?           C:2
/1710 1106 Nils Andersson Son Altartorpet           C:2
/1710 1106 Pär Arvidson   Lilla olångsiö       71 år   C:2
/1710 1106 Karin Eriksdotter Hust Biönkulla Johan         C:2
/1710 1110 Anders Ersson   Kästa           C:2
/1710 1110 Ingrid Jonsdotter Piga Stensätra           C:2
/1710 1110 Ragnil Jonsdotter Piga Nybowijk           C:2
/1710 1110 Erik Larsson   Långwijk Hust Anna Pärsdotter         C:2
/1710 1110 Annika Nilsdotter Barn Millansiö           C:2
/1710 1110 Mats Nilsson Barn Millansiö           C:2
/1710 1110 Anna Pärsdotter Hust Långwijk Erik Larsson         C:2
/1710 1110 Erik   Son Långwijk Erik Larsson         C:2
/1710 1110 Pär   Son Långwijk Erik Larsson         C:2
/1710 1111 Anna Olofsdotter Hust Kynäs, var anta-gen i fattigstugan           C:2
/1710 1112 Karin Danielsdotter Dotter Högmora           C:2
/1710 1112 Kierstin Johansdotter Dotter Högmora           C:2
/1710 1112 Annika Matsdotter Flickan Brotorpet Mats         C:2
/1710 1112 Brita Matsdotter Syster? Brotorpet Mats         C:2
/1710 1112 Maria Matsdotter Hust Flemmingsberg Trägårdsmästaren         C:2
/1710 1112 Pär Nilsson Son Flemmingsbergs quarn           C:2
/1710 1112 Anders   Son Flemmingsbergs quarn           C:2
/1710 1112 Karin   Hust Kanslätt           C:2
/1710 1112 Malin     Skomarkartorp           C:2
/1710 1112 Mats     Brotorpet Syster? Brita Matsdotter         C:2
/1710 1113 Malin Larsdotter Hustru   Båtsman Gladmild         C:2
/1710 1115 Margeta Nilsdotter Frustupiga? Wårby           C:2
/1710 1118 Christina Brita Ehrenkrans Jungf. Wistaberg           C:2
/1710 1118 Maria Eskilsdotter Piga Nybowijk           C:2
/1710 1118 Maria Joh.dotter Klockarens piga             C:2
/1710 1118 Maria Larsdotter Dotter Nybowijk           C:2
/1710 1118 Elin   Däijan Wistaberg           C:2
/1710 1118     Barn Segertorp           C:2
/1710 1118     Barn Segertorp           C:2
/1710 1118     Barn Kästa upgård           C:2
/1710 1119 Hedvig Andersdotter Dotter Ågsta udde? Modr Karin Erichdotter         C:2
/1710 1119 Maria Andersdotter  Dotter Ågsta udde? Modr Karin Erichdotter         C:2
/1710 1119 Karin Erichdotter Hust Ågsta udde?           C:2
/1710 1119 Gustav Håkansson Skomakare Skogsängen           C:2
/1710 1120 Mauritz   Klockarens gåsse Klockargården Klockaren         C:2
/1710 1121 Nils Sigfridsson   Hästhagen           C:2
/1710 1121     Ett qwinfolk Död på vägen vid Sundby?           C:2
/1710 1123 Jacob Israelsson   Wårby wreten           C:2
/1710 1123 Jacob   Son  Wårby wreten Jacob Israelsson         C:2
/1710 1123 Karin   Dotter Wårby wreten Jacob Israelsson         C:2
/1710 1123 Mårten   Son Wårby wreten Jacob Israelsson         C:2
/1710 1126 Kierstin Andersdotter Dotter Solskenet?           C:2
/1710 1126 Anders Andersson Son Skyttetorpet Anders Johansson         C:2
/1710 1126 Malin Johansdotter Dotter Ränslätten           C:2
/1710 1126 Margeta Johansdotter Piga Gullarängen           C:2
/1710 1126 Anders Johansson   Skyttetorpet           C:2
/1710 1126 Pär Johansson Son Ränslätten           C:2
/1710 1126 Walborg Pålsdotter Hust Nybowijk           C:2
/1710 1126 Karin Pärsdotter Dotter Kynäs           C:2
/1710 1127 Anna Calsten? Frustupiga Flemmingsberg           C:2
/1710 1127 Catharina Danielsdotter Frustupiga Flemmingsberg           C:2
/1710 1127 Beata Stenberg Frustupiga Flemmingsberg           C:2
/1710 1127 Ebba   Hust Blickan           C:2
/1710 1127 Ingeborg   Dotter Flemmingsbergs quarn           C:2
/1710 1127 Karin   Dotter Flemmingsbergs quarn           C:2
/1710 1127 Maria     Widia           C:2
/1710 1127     Barn Gladö           C:2
/1710 1129 Elias Eliasson Gåsse Stentorpet           C:2
/1710 1129 Anna  Pärsdotter Dotter Kynäs           C:2
/1710 1129 Ingrid   Piga Stufsta upgård           C:2
/1710 1203 Lisken Gustafsdotter Flickan Skogsäng           C:2
/1710 1203 Anders Jonsson   Blickan?           C:2
/1710 1203 Karin Michilsdotter Dotter Kanslätt           C:2
/1710 1203 Kierstin Michilsdotter Dotter Kanslätt           C:2
/1710 1203 Karin Nilsdotter Piga Hästhagen           C:2
/1710 1203 Anna Pärsdotter Hust Hästhagen           C:2
/1710 1204 Margeta Andersdotter Hust Ågsta Hästhagen           C:2
/1710 1204 Anders Matsson Gåsse Holmtorpet           C:2
/1710 1204 Kierstin   Piga Wårby           C:2
/1710 1206 Catharina Ehrencrans Jungfru Wistaberg           C:2
/1710 1206 Johan Erichsson Sonen Biörksätra           C:2
/1710 1210 Olof Jonsson Järnbärare Gladö           C:2
/1710 1210 Maria Larsdotter Piga Skyttorpet           C:2
/1710 1210 Anders Simonsson   Nybowijk           C:2
/1710 1210     Hustru Melansiö           C:2
/1710 1210     Dotter Melansiö           C:2
/1710 1210     Dotter Melansiö           C:2
/1710 1210     Flicka Kynäs?           C:2
/1710 1211 Christopher   Son Fullersta Ryttarhustrun         C:2
/1710 1211 Sven   Son Fullersta Trägårdsmästaren         C:2
/1710 1217 Malin Persdotter Hust Länna Wästergård           C:2
/1710 1217     Litet barn Länna Wästergård           C:2
/1710 1217     Gammal gumma Gullarängen           C:2
/1710 1218 Anna  Erichdotter Flicka St. Wreten           C:2
/1710 1218 Johan Ersson Sonen Ladsätra           C:2
/1710 1218 Anna Johansdotter Dottren Ränslätten           C:2
/1710 1218 Anna Nilsdotter Hust Altartorpet           C:2
/1710 1218 Karin Persdotter Hust Ränslätten           C:2
/1710 1218 Clemens Simonsson   Wistaberg           C:2
/1710 1221 Margeta Erichdotter Dotter Fullersta Trägårdsmästaren         C:2
/1710 1221 Brita Johansdotter Hust Solskenet? Kyrkiowäcktaren         C:2
/1710 1224 Lars Erichsson   Hackmyra           C:2
/1710 1224 Erich Larsson Son Hackmyra Lars Erichsson         C:2
/1710 1227 Christina   Oäkta fosterbarn Stufsta Östergård           C:2
/1710 1230 Maria Johansdotter Dottren Altaret           C:2
/1710 1230 Anna Jöransdotter Dottren Rosenlund           C:2
/1710 1230 Maria Nilsdotter Dottren Stensätra           C:2
/1711 0104 Per Christophersson   Lilla Högmora Hust Lisbet Persdotter         C:2
/1711 0104 Lisbeth Persdotter Hustru Lilla Högmora Per Christophersson         C:2
/1711 0108 Erich Erichsson Barn Ådran   Blef qvafdt? af pigan       C:2
/1711 0108 Karin Ingvaldsdotter Hust Fullersta Arrendatoren i Fullersta         C:2
/1711 0108     Hustru Biörksätra           C:2
/1711 0112 Maria Matsdotter En gammal gumma Nortorpet           C:2
/1711 0112 Maria Matsdotter Barn Nortorpet           C:2
/1711 0112 Jacob Matsson   Näset Hust Karin Nilsdotter         C:2
/1711 0112 Karin Nilsdotter Hustru Näset Jacob Matsson         C:2
/1711 0112 Kierstin Nilsdotter Pigan Näset           C:2
/1711 0115 Catharina Carlsdotter Lilla dotter Ballingsta Fogden på Ballingsta I siön olyckl. Omkommit       C:2
/1711 0120 Susanna Catharina Pedersdotter  Fattig hustru som gått kring landet Död i Skyttorpet           C:2
/1711 0125 Anna Andersdotter Piga Biörksätra            C:2
/1711 0125 Per Eriksson Son Biörksätra           C:2
/1711 0129 Karin Jacobsdotter Hust, inhyses Hackmyra            C:2
/1711 0217 Johan Andersson Sonen Skyttorpet           C:2
/1711 0224 Hinric Larsson Tienstgåsse Lilla Olångsiö   Ett vedlass som fallit på honom       C:2
/1711 0224 Kierstin Matsdotter Dottren Norrtorpet           C:2
/1711 0308 Anna Margareta Stiernström Välb. Jungf. Wistaberg   Pesten?       C:2
/1711 0404 Anna   Gammal gumma Norrby           C:2
/1711 0418 Anna Erichdotter Litet barn Wårby Wreten           C:2
/1711 0418 Brita Larsdotter Hust Fullersta quarn           C:2
/1711 0714 Anders Andersson Liten gåsse Gladö quarn           C:2
/1711 0801 Jacob   Hittebarnet Fattigstugan           C:2
/1711 0810 Mats Hinricsson Litet barn Snättinge           C:2
/1711 0903 Kierstin Pedersdotter Hustru Stufsta Melangård   Barnsäng       C:2
/1711 0917 Päder Andersson Litet barn Stufsta Melangård           C:2
/1711 1001 Erich Jonsson Son Korsäng   Död under ett hölass       C:2
/1711 1029 Matts Jonsson Litet barn Gräswreten           C:2
/1711 1231 Anna Erichsdotter Hustru Kisala           C:2
/1711 1231 Hinric Hinricsson   Trångsund           C:2
/1712 0309 Pär   Lilla son Smista Båtsmannen Pär Pärsson         C:2
/1712 0316 Anna Matsdotter Torparens barn Kiälbrinken           C:2
/1712 0423 Anna Nilsdotter Swärmoder hust. St. Olångsiö Swärsonen Larsson i St. Olångsiö         C:2
/1712 0603 Karin Andersdotter Swärmoder Gräswreten Swärsonen torparen i Gräswreten         C:2
/1712 0620 Anders Berendtsson Torpare Jeriko   I sin huwudswaghet dränkt sig i siön Gömmaren       C:2
/1712 0702 Erich   Lilla son Länna Lilla gård Erich Ersson         C:2
/1712 0727 Catharina Carlsdotter Litet fosterbarn Trägårdsstugan i Flemmingsberg           C:2
/1712 0731 Kierstin Hinricsdotter Litet barn Snättinge           C:2
/1712 0803 Pär  Olofsson Bäck Smeden Wårby       Vid pass 90 år   C:2
/1712 0829 Margeta Matthsdotter Litet barn Nortorpet           C:2
/1712 0914 Chierstin Erichdotter Litet barn Länna Östergård           C:2
/1712 0928 Chierstin Christophersdotter Hustru Kynäs Pär Hiärtängslan och wärk på 7de åhret warit antastad       C:2
/1712 1012 Chierstin   Oäckta barn Råstock? Modr. Kånan Anna P.d         C:2
/1712 1123     Dotter Kiästa Fader Daniel         C:2
/1712 1201 Anna   Nyfödt barn Kiästa Fader Daniel     2 dagar   C:2
/1712 1214 Anna Elisabet Berg Högwälb. Grefwinnans hofjungfru Flemingsberg            C:2
/1712 1221 Anna   Barn Upsala Erich Swänsson         C:2
/1712 1221     Dödfött barn Under Wistaberg Jonas Jonsson         C:2
/1713 0109 Johan Gabriel Cronmarck Wälb. Hr Ballingsta Modr. Frun på Ballingsta         C:2
/1713 0125 Anders   Lilla son Trångsund Fadr. Jonas         C:2
/1713 0201 Maria Pärsdotter Pigan Luthan           C:2
/1713 0322 Anna Carlsdotter Lilla dotter Sågen Carl Carlson         C:2
/1713 0329     Oäckta dödfödt barn Skyttorpet            C:2
/1713 0419 Brita Pärsdotter Hustru Quarnwreten Johan Ersson         C:2
/1713 0517 Anna Thomasdotter Hustru Holmtorpet       87 år Född i Österbotn? C:2
/1713 0520 Cecilia Krusbiörn Änkefru   Sal. Commissarien Hr Gustav Göthe     80 år?   C:2
/1713 0525 Päder   Lilla son Luthan Anders Pärsson         C:2
/1713 0527     Döfödda barn Flemmingsbergs quarn Mölnaren         C:2
/1713 0620 Johanna   Oäckta barn Snättinge           C:2
/1713 0712 Maria   Dotter Stufsta Anders Mårtensson         C:2
/1713 0816 Olof Jonsson   Början under Ågsta           C:2
/1714 0124 Margareta   Lilla dotter Kiästa Modr Karin Johansdotter, fadr Daniel         C:2
/1714 0321 Walborg Jonsdotter Hust Norhagen       69 ½ år   C:2
/1714 0725     En främmande hustru ?           C:2
/1714 0815     Döfödt barn Lenna torp? Anders Persson         C:2
/1714 0921     Döfödt barn Stufsta Millangård Anders Mårtensson         C:2
/1714 1003     Barn  Nårby Lars Hendriksson         C:2
/1714 1003     Barn Trångsund Jonas Jonsson?         C:2
/1714 1115     Barn Altartorpet Anders Jonsson     18 veckor   C:2
/1714 1130     Hustru   En flykting från Finland         C:2
/1715 0109     Oäckta barn Kästa Nårgård Drängen? Danil Swensson?     8 m   C:2
/1715 0123 Carin   Barn Rosenlund Jöran Jöransson     5 v   C:2
/1715 0123 Clemet   Flyktings-dräng Glömsta       20 år   C:2
/1715 0224 Anna   Hust Kästa upgård Jon Glamil     30 år   C:2
/1715 0327 Botil   Hustru Fattigstugan       86 år   C:2
/1715 0403 Michel Jonsson   ?torp       43 år   C:2
/1715 0403     Barn Länna Krog Mats Jonsson     1 år   C:2
/1715 0408 Bengt ? Båsman? Stufsta       70 år   C:2
/1715 0410 Cherstin   Barn Wisätra? Christopher Persson     5 v   C:2
/1715 0513 Märta   Hustru Wisätra Christopher Persson     28 år   C:2
/1715 0515 Hans Ekeroot? ? Ryttare Rosenlund       87 år   C:2
/1715 0522 januari   Oäckta barn Olångsiöö Krog Marita Olofsdr     12 v   C:2
/1715 0606 Per Olofsson Arendatoren Sundby       73 år   C:2
/1715 0612 Marita   Dåtter Lisma Såg Ingval Ingvalsson     19 år   C:2
/1715 0819 Cherstin   Barn Millansiöö Anders Persson     1 år   C:2
/1715 0824 Johan Olufsson   Lisma Bruk       64 år   C:2
/1715 0824 Hindric Adolf   Son Gladöö Wälb. Hr Capitain Ekestubbe     5 v   C:2
/1715 0828 Marg:   Dr Skiöttorp Eric Andersson     20 v 4 d   C:2
/1715 0911 Margaretha Olufsdotter Pijga Kywreten       61 år Född i Åkelbo Sn ? C:2
/1715 1009 Lars Arfwidsson? Son   Stadstienaren  Drunknade wid Masmor   30 år   C:2
/1715 1019 Anna Ersdr   Qwarntäppan       11 d   C:2
/1715 1106 Maria Olufsdotter   Stufsta       1 år   C:2
/1715 1127 Margaretha Stensdr?   Stufsta       63 år   C:2
/1715 1201 Kierstin Persdotter   Gräswreten       7 v   C:2
/1716 0129 Margaretha   Hustru Gladö quarn       66 år   C:2
/1716 0202 Erik Matsson   Biörksättra       51 år   C:2
/1716 0202 Margareta Olofsdotter   St: Olångsiöö           C:2
/1716 0205 Beata Nilsdotter   Millansiö       20 år   C:2
/1716 0212 Jon Ersson   Greswreten       41 år   C:2
/1716 0212 Karin   Hust Greswreten?       72 år   C:2
/1716 0304 Johan Jönsson   Länna Västergård       42 år   C:2
/1716 0304 Oluf Olufsson   Stufsta Upgård       4 år   C:2
/1716 0404 Oluf     Smedstorp       43 år   C:2
/1716 0513 Johan Persson   Ågesta       36 år   C:2
/1716 0521 Anders Larsson Klockaren här i Huddinge         76 år   C:2
/1716 0521 Maria   Pigan Prästgården         Född i Finland C:2
/1716 0624     Barn Qwarntäppan       1 år   C:2
/1716 0624     Barn Bergtorp?       1 år   C:2
/1716 0629 Maria     Nynäs       1½ år   C:2
/1716 0719 Beata Falck Häradsfogde-änka Dödde wid Wårby         Från Helingfors? C:2
/1716 0805 Anna Nilsdotter   Ågesta Udden       50 år   C:2
/1716 0819       Länna           C:2
/1716 1007       Mölnarwreten            C:2
/1716 1104 Erich Andersson   Länna Millangård       61 år   C:2
/1716 1104 Erich Ersson   Länna Lillgård       53½ år   C:2
/1716 1209     Nyfött barn Ågesta Hästhage           C:2
/1716 1209     Piga Stora Kisala       100 år    C:2
/1716 1226 Barbro   Hust Kynäs       40 år   C:2
/1716 1230 Erik Mårtensson   Lilla Orlångsiö       46 år   C:2
/1719 0000     Barn Hackmyra Anders Larsson     1 dygn   C:3
/1719 0524 Sara   Hustru Fattigstugan       72 åhr   C:3
/1719 0607 Maria   Kånan Luthan           C:3
/1719 0621 Brita   Barn Bergtårpet And. ?         C:3
/1719 0629 Margreta Månsdåtter En gl qwinna ? Svämor? Bonäs       95 åhr   C:3
/1719 0730 Karin Matsdr Hustru Lenna  Millangård Mats Hansson     67 åhr   C:3
/1719 0809 Brita   Barn Stora Orlångsiö Johan Ersson     4 wekor   C:3
/1719 0814 Karin   Hustru Fattigstugan Joen Möllnare     72 åhr   C:3
/1719 0830 Nils Ersson Son Ådran Erik Hansson     15 åhr   C:3
/1719 0920 Olof Andersson   Färjesundet       86 åhr   C:3
/1719 0921 Pär   Son Rosenlund Jöran     7 dygn   C:3
/1719 1108 Pär Nilsson  Dalkarl Wårby       35 åhr   C:3
/1719 1121 Margretha Månsdotter Hust, mor i gården Lisma bruk       80 åhr   C:3
/1719 1206 Anders Persson Siöfelt Såldaten Stora Orlångsiö       38 ? åhr    C:3
/1720 ???? Kunde man ej få weta   En tiggarepiga           Österhaninge C:3
/1720 ??07     Twenne barn Altartorp Flycktiga ? fr Åhland och Finströms sohne Michel Michelsson         C:3
/1720 0?10 Brita   Dotter Skomakartårpet Anders Månsson         C:3
/1720 0110 Michel Michelsson   Brotårpet       55 åhr   C:3
/1720 0124 Dan Persson Bonde Kiesta       82 åhr   C:3
/1720 0325 Brita Persdotter Hustru Lenna  Bonden Anders Persson     35 åhr   C:3
/1720 0325 Justina?   En gl flycktig gumma Spikborn       70 åhr Åhland C:3
/1720 0403     Barn Grindtårpet Båtsmannen Carl Carlsson     6 wekor   C:3
/1720 0410 Maria   Hustru Milsten Tårparen Pär Pärsson     45 åhr   C:3
/1720 0612 Mats   Ung dreng Wårby Sätheri?       15 åhr Mora Sn i Dalarna C:3
/1720 0626 Lars Swensson Floman Såldaten Renslätten       26 åhr   C:3
/1720 0626     Hustru Wistaberg Bonden Hans Pärsson Barnsäng   37 åhr   C:3
/1720 1223 Anders   Lille son Nårlissma Anders Andersson     23 wekor   C:3
/1721 0305     En fremmande soldathustru Spikborn   Barnsäng       C:3
/1721 0305     Späda barn Spikborn En fremmande soldathustru         C:3
/1721 0312 Kirstin   Dotter Stuwusta Ingevall Andersson     12 wekor   C:3
/1721 0326 Pär   Son Kiesta Daniel Danielsson     ¾ åhr   C:3
/1721 0423 Johan Persson Drengen Stuwusta upgård Hos kyrkioverden Olof Mårtensson     18 åhr   C:3
/1721 0423 Kirstin   Dotter Juringe Johan Mårtensson     6 wekor   C:3
/1721 0423     Swärmor Juringe Joh Mårtensson     70 åhr   C:3
/1721 0514 Brita   Dotter Juringe Johan Mårtensson         C:3
/1721 0514     Barn dödfödt Brodahl Inh. Pär Jonsson         C:3
/1721 0618 Margretha   Dotter Masmor Pär Staffansson     6 ? wekor   C:3
/1721 0625 Pär Staffansson   Masmor       50 åhr   C:3
/1721 0917 Karin Olofsdotter Hust St. Kisala       21 åhr 4 m   C:3
/1721 0917 Erick   Son Skråfwenborg Erik Pärsson     4 wekor   C:3
/1721 1001 Lisbeth Jöransdr Hust.  Skråfwenborg Erik Pärsson     35 åhr   C:3
/1721 1001 Karin   Dr Lenna Lillgård Jon Andersson     3 wekor   C:3
/1721 1015 Karin   Barn Kisala Olof Andersson     3 wekor   C:3
/1721 1022 Anders   Son Lenna Mellangård Mats Andersson     1 dygn   C:3
/1721 1028 Kierstin   Barn Wijsäthra Christoff Pärsson     1 1/2 år   C:3
/1721 1101     En fremmande båtsman Spikboren           C:3
/1721 1109 Brita   Hustru Bergtorpet? Anders Klemesson     34 åhr   C:3
/1721 1201 Maria   Barn Lilla Orlångsiö Dragon Anders Lind     1 ½ år   C:3
/1721 kyndels-mässodagen     Fattig gumma, fremmande Persen           C:3
/1722  0624 Hans Nilsson Fattig gubbe Lenna       67 åhr   C:3
/1722 0110 Johanna     Snättringe       5 dygn   C:3
/1722 0117 Karin Pärsdr Hustru Fullersta qwarn       79 åhr   C:3
/1722 0117 Axel   Son Gladö qwarn Mölnaren Lars Pärsson     8 dagar   C:3
/1722 0218 Ingrid Pärsdr Fosterbarn Widia       3 åhr 4 m   C:3
/1722 0218 Erik   Barn Stentårpet Pär Andersson     3 fierde dels åhr   C:3
/1722 0218 Olof   Son Nårrhagen Olof Danielsson     3 åhr 9 m   C:3
/1722 0225 Brita   ? Holmtårpet Swen Nils     17 åhr   C:3
/1722 0304 Johan   Son Juringe Joh. Mårtensson     3 åhr 9 w   C:3
/1722 0311 Erik   Son Smista Erik Ersson     2 åhr 5 w   C:3
/1722 0406 And. Pärsson Flykting Smista Båtsmansstuga       52 åhr Åhland och Finströms? Sn C:3
/1722 0702     Oäkta barn Wistaberg           C:3
/1722 0715 Hans   Son Lisma såg Abraham Hansson     7 wekor   C:3
/1722 0725 Karin   Barn Spikboren Pär Jonsson     1 åhr 15 wekor   C:3
/1722 0729 Lars   Lille son Lenna Erik Larsson     3 åhr 13 wekor   C:3
/1722 0729 Nils   Son Hålmtårpet Swen Nilsson     3 åhr 4 wekor   C:3
/1722 0805 Anders Ersson Tårpare Krook       76 åhr   C:3 C:3
/1722 0805 Anna Gretha     Snättringe           C:3
/1722 0805 Karin   Hustru Brostugan Flycktingen ifrån Åhland och Saltviks Sn Anders Jöransson     60 åhr   C:3
/1722 0805 Mats   Son Juringe Joh. Mårtensson     11 wekor 5 dagar   C:3
/1722 0921     Dödfödt barn Lisma bruk           C:3
/1722 0921     Dödfödt barn Wårby Snickaren         C:3
/1722 1021     Ambarn Smedstårpet           C:3
/1722 1028     Fosterbarn Hålmtorpet           C:3
/1722 1118 Pär   Barn Widia Anders Pärsson     12 dygn   C:3
/1723 0000     Gl krigsman Snickarstugan Haft tillhåld hos ryttaren Joh. Lindgren i några wekor Blev en dag hastigt siuk och hastigt död   90 åhr ? Dalarna C:3
/1723 0120 Anders   Son Stufwstsa Nils Larsson     4 åhr 9 månader   C:3
/1723 0120 Johan   Son Wårby Befallningsman Simon Lindberg ?     5 åhr   C:3
/1723 0121 Brita   Dotter Rosenlund Jöran Jöransson     11 wekor   C:3
/1723 0210 Johan   Barn Fullersta Trägårdsmästare And. Lekman     3 wekor 2 dagar   C:3
/1723 0217 Brita   Dotter Smista Erick Ersson     1 åhr 3 månader   C:3
/1723 0224 Anders Olsson Gl arendatoren Fullersta       96 åhr   C:3
/1723 0303 Karin Olsdr Hustru Ågesta Hästhage Tårparen Anders Pärsson     41 åhr   C:3
/1723 0315 Brita   Dotter Färjsundet Dräng på Farsta Klas Klasson Begraf. På Ågesta grafplats   12 dagar   C:3
/1723 0315     Dödfödt Färjsundet Dräng på Farsta Klas Klasson Begraf. På Ågesta grafplats       C:3
/1723 0324 Kierstin Arvedsdotter Änkia, hust Kårsängen Tårparen Jon Olsson     72 åhr   C:3
/1723 0324 Kierstin Berg Änkia Wårby Smedstuga Hade sitt tillhåll hos smeden Isak Johansson     68 åhr ? Botkyrkia Sn C:3
/1723 0331 Lisbeth N. Hustru Fattigstugan           C:3
/1723 0728     Döfödda barn Wårby Skomakaren Petter Wassman         C:3
/1723 0804 Erik   Oäkta barn Stufwusta Konan Beata Nilsdotter     14 wekor   C:3
/1723 0908 Margretha Olofsdr Grönberg Hustru Wårby Befallningsm. Simon Lindberg Barnsäng   38 åhr   C:3
/1723 1006 Erik Cornelisson Tårpare Qwarntäppan       58 åhr   C:3
/1723 1006 Anna   Oäkta ammobarn Skiötttårp       14 dygn   C:3
/1723 1027 Kierstin Pärsdotter Hustru Lenna wreten Sonen tårparen Anders Persson Ålderdomswaghet   99 ½ åhr   C:3
/1723 1103     Dödfödde son Ringsättra Anders Pärsson         C:3
/1723 1110 Ana   Tienisteflicka? Nårrlisma Fadern Erik Pärsson i Skråfwenbårg     7 åhr 14 dygn   C:3
/1723 1124 Kierstin   Dotter Upsala Anders Andersson     2 åhr 6 wekor   C:3
/1724 0000 Lars   Varit under militien ?dreng, afskedad Lenna Tiente hos nemdemannen Erik Larsson i Lenna när han afled         C:3
/1724 0105 Pär   Barn Altartårpet Sal. Pär Pärsson     2 månader   C:3
/1724 0216 Anna Larsdotter Hustru Hålmtårp   ålderdomswaghet   74 åhr Åhland och Finströms? Sn C:3
/1724 0308 Anders Jöransson Flycktig Brostugan       70 åhr 2 m 2 w Åhland och Saltwijks Sochen C:3
/1724 0308 Kierstin   Dotter Stentårpet Per Andersson     1 årh 22 dygn   C:3
/1724 0308     Dödfödt barn Lisma bruk Anders Andersson         C:3
/1724 0325 Karin Pålsdotter Hust Fattigstugan       81 åhr   C:3
/1724 0412 Oloff   Son Wårby Befallningsman Simon Lindberg     ½ åhr   C:3
/1724 0514     Oäkta ammobarn Nårrlisma       4 wekor   C:3
/1724 0614 Kierstin Larsdotter Hust Långwijk Tårparen Anders Olofsson     45 åhr   C:3
/1724 0614 Christina Maria   Oäkta ambarn Nårrlisma Modr Stina Månsdotter ? i Stockholm fadren en And. ?         C:3
/1724 0712 Maria Ersdotter Piga Nårrlisma Modr: en ofärdig inhyses gumma  i Nårrlisma     14 åhr 10 m 7 d ?   C:3
/1724 0712 Brita Pärsdotter Hustru, änkia Stentårpet       46 åhr   C:3
/1724 0726 Anna   Oäkta fosterbarn Millansiö       3/4 åhr ?   C:3
/1724 0726 Hindrick   Tvillingbarn Nybygge Hindrick Pärsson     13 dygn   C:3
/1724 0726 Karin   Tvillingbarn Nybygge Hindrick Pärsson     8 dagar   C:3
/1724 0726     Äkta fosterbarn Millanberg       1 ½ åhr   C:3
/1724 1025 Anders Matsson En from och stilla man Snättringe       86 åhr  Finland och ? Sochen  C:3
/1724 1101 Kierstin Olofsdotter Hustru Ågesta Hästhage       36 åhr Gestrijkeland och Ugglabs? sochen C:3
/1724 1101 Pär   Oäkta ambarn Qwarnwreten       5 wekor Stokh. C:3
/1724 1122 Daniel   Barn Millanberg Per Larsson     16 dygn   C:3
/1724 1200 Brita Danielsdotter Hustru Millanberg Per Larsson Hundabett? i Stockholm   45 åhr Wessmanland och Skultuna Sn C:3
/1724 1200 Klas   Barn Nårrhagen Drängen på Farsta Klas ?     8 wekor   C:3
/1724 1200     Barn Kiwfwreten Erik Jacobsson         C:3
/1724 1228 Hans Ärling Gl gardis karl Sundby   ?   74 åhr   C:3
/1725 0124 Anders Klemsson   Bergtårp Var inhyses i tårpet Brostugan när han afled Dragits med sin helsosoth uthi ett helt åhr; och ett halft åhr, ? till sin död legat till sängs   51 åhr Finland C:3
/1725 0131 Carl   S Skråfwenborg Erik Persson     32 v   C:3
/1725 0221 Brita Ersdr Hustru, Trä-gårdsgumman kallad Fattigstugan       74 åhr   C:3
/1725 0314 Karin   B St. Kisala Olof Andersson     7 d   C:3
/1725 0709     Barn dödfödt Luthan Trägårdsm. Willam Andersson         C:3
/1725 0711 Lars   Barn Persen Lars Johansson     25 d   C:3
/1725 0821 Erik Åskarson Skomakare Kiesta   Varit i sin ungdom Crono? Båtsman, då han kylt båda sin fötter af sig.   47 åhr Sades wahra 1714 flyktig ifrån Åhland C:3
/1725 0824 Anna Mari   Barn Snettringe Fogden i Fullersta Carl Berg     6 d   C:3
/1725 0824 Johan   Barn Nytårpet Mats Johansson     6 m 26 d   C:3
/1725 0824 Kierstin   Dotter Upsala Gård Anders Andersson         C:3
/1725 0924 Kierstin Andersdr Flickan Nybygge   Legat några åhr till sengs beswerad af ? bräcklighet? Och dog efter en mycket gudl. beredelse   16 åhr   C:3
/1725 0926 Maria Persdr Änkia, hust Gladö Krog     * 70 åhr   C:3
/1725 0926 Per Persson Drängen och sonen i gården Lilla Orlångsiö       19 ½ åhr   C:3
/1726 ???? Erik Matsson Gl torparen ? Segertårpet           C:3
/1726 ??27 Brita Stina   D:r Fullersta Trägårdsmäst Anders Blyberg     3½ åhr   C:3
/1726 0??? Walborg Cornelidr Änkia, hust Ladsättra       78 åhr   C:3
/1726 01?? Magdalena   Barn Fullersta Befallningsman Carl Berg         C:3
/1726 0516 Brita   Barn Nybygge Hindrik Persson     6 v   C:3
/1726 0516 Gustaff Adolf   Son Wårby Lijnväfvaren     3½ åhr   C:3
/1726 0516 Salomon   Barn Luthan Trägårdsmäst Welam And.s Whilken ? st?nden af tårpet uthi Orlongen drunknat   3½ åhr   C:3
/1726 0519 Ingrid Jonsdotter Hustru Lenna Westergård Afsked. Soldaten Bengt Larsson     52 åhr Född i Östergöthland C:3
/1726 0519 Erik   Barn Kiesta Upgården Olof Erss.     9 d   C:3
/1726 0710 Johan Pärsson   Fattigstugan       50 åhr vid pass   C:3
/1726 0731 Anders   Son Jeriko Mats Matsson     28 v   C:3
/1726 0828 Helena Nilsdotter Hustru Upsala Gård       55 åhr   C:3
/1726 0828 Petter   Oäkta barn Wårby Snickare Jacob W?ner, en öfverlöpare från ?, hade legrat en qwinsperson Brita bn ? ? ladugård piga på gården?     ?   C:3
/1726 0921 Anders   Barn Lenna Lillgård And. Persson     3 åhr   C:3
/1726 1023 And Pärsson Torpare ? Ågsta Hästhage   Drunknad wijd Ågsta feria   45 åhr   C:3
/1726 1221 Maria Johansdotter Fosterbarn Skogsängen       ¾ åhr   C:3
/1727 0000     Dr Qwarntäppan Hind Pärsson         C:3
/1727 0224 Hindrik   B.Gladö Krog   Tårpare Elaias Hollberg                                14 d   C:3
/1727 0224     Hustru Mjölnarwreten Laggare? Danil Matsson Drogs i några år med siukdom och elände     Flyktig från Åhland C:3
/1727 0305 Margreta Olofsdr Piga Stora Orlångsiö       70 år Finland C:3
/1727 0326     Fosterbarn Lenna Westerg       6 v Stockholm Maria? C:3
/1727 0405 Hans   B Nytårp Mats Johansson     14 v   C:3
/1727 0429 Mats   Son Smesta båtsm.stuga Carl Myrman     ¾ år   C:3
/1727 0618 Maria Andersdr Hust Millanberg     * 76 år Från ? sochen C:3
/1727 0702 Oloff   Lilleson Stufvusta Mats Ersson     7 d   C:3
/1727 0714 Anders   Son Orlångsiö Krog Anders Persson     27 v   C:3
/1727 0820 Kierstin Larsdr Hustru Högmora Pär Andersson     66 år   C:3
/1727 0820 Oloff   Son Qwarnteppan Skräddaren Hind.Pers.   * 23 v 2 d   C:3
/1727 0903 Anna   D. Bialite Ryttare Jonas Rehnbom     9 år   C:3
/1727 1008 Margaretha Carlsdotter Hust Nårby Skomakaren Joh. Tigerman Wattusot * 36 år   C:3
/1727 1008 Johan Ersson Inhyses Kynäs, tidigare St. Högmora   Legat ½ år till sängs   36 år 3 m   C:3
/1727 1028 Elaias Hollberg Tårpare Gladö Krog     * 64 år Finland C:3
/1727 1029 Carl? Fredrik   Son Wårby Trägårdsmäst And. Lindman     ? v 3 d   C:3
/1727 1112 Oloff   Son Lenna Westg. Anders Pärsson Blef med anhörigas hiertessorg begrafen   13 år 18 v 1 d   C:3
/1727 1126 Brita   Dotter Bergtårpet Gabriel Hindriksson     12 v   C:3
/1728 0125 Anders Johansson   Altartårpet       65 åhr   C:3
/1728 0211     Dödfödt barn Gräswreten           C:3
/1728 0501 Johan Pärsson Warit en stilla man och en flitig kyrkio? Snättringe?         Finland C:3
/1728 0519 Margreta Jakobsdotter Hust  Fattigstugan       88 åhr   C:3
/1728 0526 Anders Hansson   Lilla Högmora   Ofärdig i ?   25 åhr   C:3
/1728 0530 Brita Pärsdotter Hust Lenna Östergården Nämdemannen Erik Larsson     53 åhr   C:3
/1728 0818 Karin   Hustru, dotter Millanberg Fader Torpare Nils     ?   C:3
/1728 0921 ?   Nöddöpt son Bergtårp           C:3
/1728 0928 Lars Johansson En mycket stilla och saktmodig man Färjsundet       84 åhr   C:3
/1728 110? Anna Maria   Dotter Wårby Trägårdmästaren Lindman     3 v   C:3
/1728 1117 Karin Johansdotter Piga Altaretårpet   Blifvit död på landswägen wid sten? Krogen?, natten mellan 9 och 10 nov.   36 åhr   C:3
/1728 1215 Carl Johansson Gossen? Trägårdsstugan       5 åhr  3m ?   C:3
/1729 01?? Elsa Margaretha Ekestubbe Lilla dotter Sundby Wälb. Hr Commendeuren Ekestubbe         C:3
/1729 0105 Karin Pärsdr Hust Blyckan     * 67 åhr   C:3
/1729 0126 Karin   Dotter Korsängen Pär     2 åhr 8 v   C:3
/1729 0202 Brita  Andersdr Inh. Hust Gladö qwarn Anders Månsson     50 åhr   C:3
/1729 0613 Karin Pärsdr Hust Snättringe Staffan     81 åhr   C:3
/1729 0622 Olof Erson   Biörksätra       86 åhr   C:3
/1729 0713 Abraham   Gåssen, son Smista Båtsm.stuga Båtsm. Carl Myrman     10 åhr   C:3
/1729 0725     Dödfött barn Korsängen Pär Joensson         C:3
/1729 0810     Nöddöpt barn Hålmtorp           C:3
/1729 0907     Dödfött barn Juringe Johan Mårtensson         C:3
/1729 0928 Michel Jöransson   Kanslet       58 åhr   C:3
/1729 1221 Olof   Son Lilla Orlångsiö Lars Pärsson     1 åhr 11 m 10 d   C:3
/1730 ???? Karin   Tvilling Biörnkulla Oloff Pärsson     49 v   C:3
/1730 ???? Olof   Tvilling Biörnkulla Oloff Pärsson     49 v   C:3
/1730 01?? Maria   Dotter Jeriko Måns     Något och1 åhr   C:3
/1730 0111 Brita Johansdotter Hustru, en b? qwinna Norby       60 åhr   C:3
/1730 0208 Kierstin Andersdotter? Hustru Wårby Gardie Karlen Oloff  ?     26 åhr 10 m   C:3
/1730 0224 Johan   Barnet Skogsäng Lisma       9 d   C:3
/1730 0322 And. Erson Barnet Skråfenborg       1 åhr   C:3
/1730 0503 Olof Matsson Gosse Kråktorp       1 åhr   C:3
/1730 0605 Jon Johansson En gl from gubbe Bonäs       86 åhr   C:3
/1730 0705 Eric Ersson ? gosse Gladö krog   Drunknade uti Orlången vid Sundby   11 åhr 2 m   C:3
/1730 1004 Joh. Jonsson   Nytorp       ?   C:3
/1730 1025 Helena   Husgumma Rosenlund       48 åhr   C:3
/1730 11??     Lilla dotter Flemmingsberg Trägårdsmästare Oloff     19 d   C:3
/1731 0124 Ingred   Barn Nårrhagen Olof Danielsson     8 m 2 d   C:3
/1731 0404 Anders Frimodig? Gl såldaten Metarstugan       65 åhr   C:3
/1731 0409 Christoffer Pärsson   Fittia tegelbruk       57 år   C:3
/1731 0411 Lars   Barn Bergtårp Gabriel Hindersson     27 v och några dagar   C:3
/1731 0501 Olof   Barn Lenna Östergård Ryttaren And. Solman?     1½ år och några dagar   C:3
/1731 0507     Tvillingar? Fullersta Fogden Carl Berg Blev straxt efter födelsen döda       C:3
/1731 0611 Kierstin Jonsdr Hustru Juringe Sven     62 ½ åhr   C:3
/1731 0620 Margretha Ingwaldsdr Gl änkian, hust St. Orlångsiö       95 åhr 11 m   C:3
/1731 0919 Anna Cornelidr Lisma Skogsäng Änkian       86 åhr   C:3
/1731 0921     Barn Glömstad Trägårdsmäst Boman     4 v   C:3
/1731 0929 Måns Bengtsson   Månskiär   Olyckligt fall   51 ½ åhr   C:3
/1731 1017 Gösta Hansson   Hålmtårp       67 åhr   C:3
/1731 1125 Johan Skedman? En gammal krigsman? och en ? smed   Nårr Lisma       70 åhr    
/1732 ???? Anders   Dalkarl Ågsta hästhage         Mora soch C:3
/1732 0000                 Ifrån Stockholm C:3
/1732 0213 Oloff Larsson   Smista       69 åhr 9 m 2 v   C:3
/1732 0319 Pär ? Måg i gården Haga       31 åhr   C:3
/1732 0412 Lars   Barn Metarstugan       15 v   C:3
/1732 0430 Karin Pärsdr En gl piga Skomakartårp       62 åhr   C:3
/1732 0501     Oäkta barn Nårrkiesta       6 v   C:3
/1732 0531 Kierstin Larsdr   Spikborn       Några veckor och åhret ?   C:3
/1732 0611 Erik Eriksson   Högmora       53 åhr   C:3
/1732 0624 Anders  Pärsson   Ringsätra       51 åhr   C:3
/1732 0629 Christina Elisab. Ekestubbe Högädla och wälborna jungfru Sundby   Blef under ? med föllie, beledsagat till sin graf och hwilokammare, uthi choret och Huddinge moderkyrkia   18 åhr   C:3
/1732 0702 Kierstin Jonsdr Änkian, hust Björksätra       53 åhr   C:3
/1732 0722 Margreta Olofsdr Hustru Kiesta Båtsm     50  och några åhr ?sund C:3
/1732 0722     Oäkta piltebarn Skiärholmen       Några weckor   C:3
/1732 0806 Lars Hindersson   Nårby       53 åhr   C:3
/1732 0830 Anders Pärs Barnet Diupån       1 åhr   C:3
/1732 1001 Lars Larsson ?   Lilla Orlångsiö       3 åhr 2 m   C:3
/1732 1008 Jöran Gabriel Ekestubbe Den unge wälb. Hr Sundby   Blef med wederb? heder till sin fader församblat och uthi samma graf lagd, som dess sal. syster blef begrafen   11 åhr   C:3
/1732 1008     Lijten dotter Biörksätra Erik     1 ½ åhr   C:3
/1733 0101 Ebba Zackrisdr Sal. Hust Nytorp       44 år   C:3
/1733 0201 Karin Nilsdr Hust Fattigstugan       60 år   C:3
/1733 0304 Brita Ersdr Hust Metarstugan       60 år Flyktig ifr Åhland C:3
/1733 0318 And. Andersson   Lisma Såg       47½ år   C:3
/1733 0328 Erik Jöra?sson   Gladö krog       40 år   C:3
/1733 0422 Brita Dan.dr Hust Gladö krog       46 år   C:3
/1733 0429 Hindrik   Pilten Bergtårp       ½ år   C:3
/1733 0506 Hindrik   Liten son Haga       18 v   C:3
/1733 0527 Brita Ersdr Hust Biörksätra       57 år   C:3
/1733 0608 Joh. Johans. Barnet St. Orlångsiö       13 d   C:3
/1733 0617 Brita Larsdr. Hust Metarstugan       32 år   C:3
/1733 0617 Lisbet Olofsdr h. Fattigstugan       50 år   C:3
/1733 0624 Nils Nilsson Gåsse Wårby       14 år   C:3
/1733 0722 Oloff   Barnet Metarstugan       10 v   C:3
/1733 0805 Kirstin Ingwalsson Dottren Smedstorp       4½ år   C:3
/1733 0826 Oloff Anders. Gåsse Gräswreten       8 år 10 m   C:3
/1733 1021 Annika Hindriksdr Flicka? Lilla Orlångsiö       7½ år   C:3
/1733 1104 Didrik Johan   Son Prestgården Pl. Rev. D? Jona Brolenii         C:3
/1733 1125 Per Nilsson Kyrkio-waktaren Fattigstugan       80 år   C:3 
/1734 0000 Hedvig   Dotter Fullersta Trägårdsmäst Petter Berg     23 v 3 d   C:3
/1734 0000     Oäkta flickebarn Ågesta Udden           C:3
/1734 0113 Anna Tyrisdr? Gumma, hustru Lisma såg       70 år   C:3
/1734 0113     Lille son Wårby Bygmäst.     5 v   C:3
/1734 0127     Dödfödd oäkta barn Flemmingsberg (Konan) Modren Lena         C:3
/1734 0203 Erik   Barn Swenlund       3 d   C:3
/1734 0310 Catrina   Dotter Wårby Bygms     4½ år   C:3
/1734 0324 Ingvald Olofsson   Smedstorp       38 år   C:3
/1734 0325 Carin Olofsdr Barnet St. Orlongsiö       12 d   C:3
/1734 0417 Anna Ersdr   Länna Östg.       16 v   C:3
/1734 0421 Erik Ersson?   Haga       67 år ?   C:3
/1734 0519 Margetha   Barnet Färjesundet       3 v   C:3
/1734 0619 Maria Nilsdr Hust Smedtorp       30 år   C:3
/1734 0714 Erik   Barnet Smedtorp       4 v   C:3
/1734 0717 Olof   Son Gladöö Befall. Petter Lilja     3 v   C:3
/1734 0804 Catrina Pärsdr Dottren Blikan       7 m 3 d   C:3
/1734 0813 Anders Bergqvist Trägårdsmäst: Glömsta       42 år   C:3
/1734 0815 Erik   Son Länna Schiörling     19 v 1 d   C:3
/1734 0908 Brita Pärsdotter   Wistabärg       3 år några d   C:3
/1734 0915 Jonas Ehrsson   Wårbywreten       9 år 6 m 6 d   C:3
/1734 1006 Daniel Ehrsson   Mölnarwreten       54 år 3 m   C:3
/1734 1008 Erik   Gossen Månskiär       1 år 4 m 3 v 3 d   C:3
/1734 1022 Catrina Ehrsdotter   Länna Lillgården       40 v 4 d   C:3
/1734 1201 Olof   Gossen Metarstugan       4 v   C:3
/1734 1208 Anna Hansdott Änkian ?bärget       97 år   C:3
/1735 0106 Brita Larsdr Hust Lisma Skogsäng       62 år   C:3
/1735 0106 Stina   Dr Korsängen Pär Jonss     4½ år   C:3
/1735 0112 Anna Andersdr Hust Diupån       69 år   C:3
/1735 0119 Sven Nilsson   Pärsen       59 år   C:3
/1735 0202 Erik Jansson Gossen Juringe       15 år   C:3
/1735 0209 Maria Jansdr Pigan Ågesta       20 år   C:3
/1735 0223 Isak   Barn Fullersta Trägårdsdrängen     7 d   C:3
/1735 0316 Johan Lindgren Ryttaren Wårby       39 år   C:3
/1735 0404 Catrina   Barnet Smedstorpet           C:3
/1735 0417 Lisbeta Hindriksdr? Hust Hackmyra       74 år   C:3
/1735 0417 Johan Jansson   Fullersta qwarn   Drunknade   24 år   C:3
/1735 0417 Karin   Hust Fattigstugan       69 år   C:3
/1735 0511 Johan   Son Juringe Skrädd:     5 d   C:3
/1735 0518 Stina Swensdr   Årtorp       4 v   C:3
/1735 0522 Anna Sophia   Ammobarn Fullersta       12 v   C:3
/1735 0601 Anders Andersson   Mellansiö       5 v   C:3
/1735 0624 Nicolaus Vigius Befalningsman Lisma       77 år   C:3
/1735 0713 Mats Matsson   Kiesta       69 år   C:3 
/1735 0810     Amobarn Spikboren       8 m 8 d   C:3
/1735 1007     Gl ryttaren Kålartorp       66 år   C:3
/1735 1014 Anders Månsson   Kisala       69 år   C:3
/1735 1221 Karin Johansdr   Bonäs       84 år   C:3
/1735 1226 Kierstin Persdr Hustru Kiästa       85 år   C:3
/1736      Dödfödt barn Fullersta Bokhållare Ruben         C:3
/1736 0104 Lena Johansdr Hustru Wästeräng       66 år   C:3
/1736 0125 Anna   Ammobarn Ballingsta Näset       1 år   C:3
/1736 0222 Brita Clasdr   Färgsundet       4 m   C:3
/1736 0321 Anna Larsdr Pigan Ringsätra       30 år   C:3
/1736 0325 Margeta Johansdr Gl piga Kyfwreten       76 år   C:3
/1736 0328 Olof Larsson Drängen Länna krog       19 år   C:3
/1736 0328 Daniel Svänsson   Kiesta       79 år   C:3
/1736 0404 Elisabet Brolenia Madame Fullersta   Begr. i Huddinge kyrkia   31 år ?   C:3
/1736 0411 Anna Ehrsdr Hust Brink?       37 år   C:3
/1736 0411 Pär Ehrsson   Lilla Orlångsiö       14 år 8 m   C:3
/1736 0411 Olof Pärsson   Masmor       24 år   C:3
/1736 0422     Skräddardräng St. Orlångsiö       20 år   C:3
/1736 0425 Catrina Ringblom   Wårby?       1 år 3 m   C:3
/1736 0426 Maria Antonidr Hust Gladö Qwarn       59 år 3 m   C:3
/1736 0501 Brita ?dr Flickan Upsala       12 år 17 d   C:3
/1736 0509 Margeta Johansdr Flickan St: Orlångsiö       11 år 2 m   C:3
/1736 0516 Brita Ehrsdr   Korsängen       12 år   C:3
/1736 0516 Maria Olofsdr Flickan Masmor       2 år 13 d   C:3
/1736 0523 Erik Hansson   Ådran       58 år 3 m 3 v   C:3
/1736 0530 Erik Matsson Dalkarl Ballingstad       40 år   C:3
/1736 0614 Pär Hall   Kiesta       58 år 3 m 8 d   C:3
/1736 0620 Stina Danielsdr Flickan Fattigstug       20 år   C:3
/1736 0620 Ingri Johansdr ? Barnet Nybowijk       7 m 3 v   C:3
/1736 0704 Brita Larsdr   L: Kisala       2 år 4 m   C:3
/1736 0815 Anna Lena Jansdr Ren   L: Orlångsiö       4 år 1 m 1 d   C:3
/1736 0817 Anna   Hust Wårby krog       60 år   C:3
/1736 0824 Brita Christoffersdr Hust Skiärholmen       56 år   C:3
/1736 0907 Jonas   Laggaren Wårby           C:3
/1736 0910 Karin Isacksdot. Hust Wårby Laggaren     Wiste inga   C:3
/1736 0912 Lisbeta Matsdr Gl pig Brodal       64 år   C:3
/1736 0912 Jonas Pärsson Barnet Blickan       13 v 3 d   C:3
/1736 0919 Catrina Olofsdr Barnet Segertorp       10 m 1 v 2 d   C:3
/1736 0922 Maria   Dotter Wårby Laggaren     4 år   C:3
/1736 0929 Catrina Pärsdr Barnet Blikan       3 m ? v   C:3
/1736 0929 Gertrud Wrangel Hust Råståk       56 år   C:3
/1736 1003 ? ? ? Smista       38 år   C:3
/1736 1010 Stina ? Hust Wårby krog       39 år   C:3
/1736 1031 Lars Ehrsson   L. Kisala       86 år 4 m   C:3
/1736 1121 Ulrika Bark?   Wårby       2 m 3 v 2 d   C:3
/1736 1121 Anna Maja     Lenna Lilg:       1 år 4 m 4 d   C:3
/1736 1124 Lisken Olofsdr Hust St: Kisala       56 år   C:3
/1736 1205 Maria Matsdr Hust Mölnarwreten       60 år   C:3
/1736 1205 Anna Pärsdr Hust Mijlsten       65 år   C:3
/1736 1210 Catrina Eriksdr Hust Masmor       35 år   C:3
/1737 010? Pär And: Fremmande man Månsskiär       51 år   C:3
/1737 0102 Håkan   Lille son Wårby Snickaren         C:3
/1737 0102     Tobaks?-gesällen ? Stusta Österg. ?           C:3
/1737 0106 Brita Johansdr Pigan ?       24 år   C:3
/1737 0116 Jacob Larsson   Trångsund       69 år   C:3
/1737 0123 Walbor Johansdr Hustru Altartorp       54 år   C:3
/1737 0123 Margeta Olofsdr   Brotorp       21 år 9 m 1 v 1 d   C:3
/1737 0123     Fattig gosse Smista       17 år   C:3
/1737 0130 Mareta Bengtsdr Hustru Wårby       56 år   C:3
/1737 0130 Anna Ehrsdr Pigan Juringe       56 år   C:3
/1737 0206 Johan Matsson Drängen Norby       24 år 11 m 1 v 6 d   C:3
/1737 0213 Märta Hedvig  Brolenia Jung: Prästgården       9 m   C:3
/1737 0220 Anna Andersdr Flickan Masmor       2 år några m   C:3
/1737 0224 Maria Eriksdr Schiön   Länna       27 v några d   C:3
/1737 0224 Hans Pärsson Drängen Wårby       18 år   C:3
/1737 0227 Helena Larsdr   Haga       1 år 5 m 1 v 1 d   C:3
/1737 0227 Stina Olofsdr Hust Wista       82 år   C:3
/1737 0227 Anna Pärsdr Hust Blikan       67 år   C:3
/1737 0306 Brita Ehrsdr Hust Nortorp       58 år   C:3
/1737 0320 Cajsa Olofsdr   Masmor       13 år   C:3
/1737 0325 Anna Brita   Ammobarn Kynäs       1 m 1 d   C:3
/1737 0327 Olof Mårtensson   Stufsta       65 år   C:3
/1737 0401 Maria Elisa Brolenia Jungfru Prästgården       3 år några v   C:3
/1737 0417 Anders Larsson Drängen Wårby       24 år   C:3
/1737 0424 Mats Andersson   Nårtorp       60 år   C:3
/1737 0501 Olof Matsson Dalkarl Lisma       24 år   C:3
/1737 0501 Erik Pärsson   Stentorpet       1 år 11 m 14 d   C:3
/1737 0508 Erik Hendriksson   Mijlsten       63 år några m   C:3
/1737 0508 Anna Jönsdr Hust Wårby       44 år   C:3
/1737 0522 Erik Andersson   Skiöttorpet       72 år   C:3
/1737 0522 Mats Hindriksson   Nårby       70 år   C:3
/1737 0605 Mats Mårtensson   Fullersta qwarn       71 år   C:3
/1737 0610 Gabriel Hindriksson Dräng Lisma       28 år   C:3
/1737 0612 Erik Ehrsson Drängen Ladsätra       23år 2m3v2d   C:3
/1737 0613 Giösta Stålberg Son   Stålberg         C:3
/1737 0619 Anna Sophia Gylner   Flemingsberg       14 d   C:3
/1737 0619 Ingri Olofsdr   Metarstugan       1 ½ år 1 d   C:3
/1737 0619 Karin Persdr Hust Fullersta Skogsäng       70 ½ år   C:3
/1737 0624 Brita Jonsdr Hust Nybowijk       32 år 2 m 12 d   C:3
/1737 0624 Elisabet Cornelia?   Hust Ladsätra       61 år 10 m 3 v   C:3
/1737 0629 Erland Törn Kyrkioherden Högährevordiga och ? hr Magister         72 år 2 m 8 d   C:3
/1737 0714 Johan Ehrsson   Stora Orlångsiö       36 år   C:3
/1737 0717 Catrina Ehrsdr Pigan Stufsta       23 år   C:3
/1737 0725 Annika ? Gl pigan Ågesta       53 år   C:3
/1737 0828 Maria Carlsdr   Länna Lilg.       14 år   C:3
/1737 0828 Stina Jacobsdr   Länna Wäst.       15 v 1 d   C:3
/1737 0902 Nils Pärsson Gossen Länna Mill:       17 år   C:3
/1737 0904 Anna Swänsdr   Krok       1 år 1 m 5 d   C:3
/1737 0925 Elisabet Larsdr   Norby       5 år 3 v   C:3
/1737 0925 Maria Pärsdr Hust Kyfwreten       60 år   C:3
/1737 0925 Pär Pärsson Gossen Kyfwreten       12 år 3 m   C:3
/1737 0925 Greta Tegerman   Råståk       10 år några m   C:3
/1737 0929 Jonas   Son Månskiär Gardieskarl     4 v   C:3
/1737 1016 Nils Matsson   Hakmyra       76 år några m   C:3
/1737 1113 Olof Pärsson Barnet Stufsta Wäst:       4 v   C:3
/1737 1118 Maria Nilsdr Gl klåkaränkian, hust         69 år   C:3
/1737 1221 januari Berg   Fullersta       5 år   C:3
/1737 1226 Kierstin   Hust Smista båtsmansstug       46 år   C:3
/1738 ????     Dödfödda barn Lutan And: Hultman         C:3
/1738 0122 Sven Lustig   Skiärholmen       66 åhr   C:3
/1738 0219 Karin Hansdr Hust Holmtorpet       88 åhr   C:3
/1738 0226 Erik   Lilla son Länna Erik Schiörling     6 w   C:3
/1738 0306 Lisbeta Ehrsdr Hust Orlångsiö Krog       57 ½ åhr   C:3
/1738 0310 Erik Persson   Wårby wreten       67 åhr   C:3
/1738 0312 Isak Andersson Smed ? Wårby ?       47 åhr   C:3
/1738 0416 Lena Svensdr Hust Stufsta Wästergården       57 åhr   C:3
/1738 0501 Johan Ringblom Lilla son Wårby : Snickaren     8 d   C:3
/1738 0507 Karin Andersdr Hust Spikboren       59 åhr   C:3
/1738 0514 Beata Sophia Brolenia   Prästgården       16 w   C:3
/1738 0624 Jacob Lund Byggmäst: Wårby       33 åhr   C:3
/1738 0705 Maria Magdalena Matsdr Hust Fläm: Hästhage       57 åhr   C:3
/1738 0707 L? Johansson   Bredängen?       80 åhr   C:3
/1738 0709 Pär Pärsson   Blikan       5 w   C:3
/1738 0716 Kierstin Tvetman Hustru Ballingsta       20 åhr   C:3
/1738 1022 Anders Larsson   Gladö Krog       23 åhr 11 w   C:3
/1738 1119 Carl Gustaf Kiegelbit Son Wårby smed? Smed     5 w   C:3
/1738 1126 Brita Pärsdr Gl pig Fattigstugan       69 åhr   C:3
/1738 1130 Jons Larsson   Nybygge       35 åhr   C:3
/1738 1231     Litet barn Ågesta       Några w   C:3
/1739 0128 Cathrina Larsdotter Dotter   Klockaren     18 år 9 m   C:3
/1739 0204   Ståhlhanske Fröken Flämmingsberg           C:3
/1739 0204 Johan   Lilla son   Erik Andersson     3